Patienter: Sundhedsudspil mangler fokus på astma- og allergipatienterne

Skal regeringens udspil til en sundhedsreform styrke landets allergi- og astmapatienter, forventer Astma-Allergi Danmark, at der følger mere end tomme ord og løfter med udspillet, siger foreningen.

Vicedirektør i patientforeningen, Anne Holm Hansen, ser frem til, at kapaciteten af speciallæger, praktiserende læger såvel som sygeplejersker udvides, hvis reformen skal blive en succes på astma- og allergiområdet.

Mens regeringens udspil til en kommende sundhedsreform fordøjes og kommenteres af oppositionen, er Astma-Allergi Danmark ikke i tvivl om, hvad man ønsker sig i fremtiden for deres medlemmer, såfremt de skal have gavn af en kommende sundhedsreform.

”I Astma-Allergi Danmark håber vi på handling for hele astma- og allergiområdet, for gennem mange år har vi kun fået flotte ord og anbefalinger med på vejen, hvorefter der ikke er sket mere, og det kan både patienterne og specialisterne mærke,” lyder det fra Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark, som peger på, at mens antallet af patienter med astma og allergi stiger, forsvinder kompetencerne på området, og kapaciteten svinder ind.

”Det sker, fordi der ikke uddannes nok nye specialister, specialet i allergologi er nedlagt, og de praktiserende læger og sygeplejersker får ikke den undervisning, de skal have, fordi der ikke er nogen med specialistniveauer til at undervise dem,” siger Holm Hansen og fortæller samtidigt, at den negative udvikling har stået på i årevis til stor frustration for foreningens medlemmer.

”Vores medlemmer møder et sundhedsvæsen, der hverken er sammenhængende, nært eller lever op til basale patientrettigheder for mennesker med astma og allergi,” fastslår vicedirektøren, som også er oprørt over den store geografiske ulighed, der er på området. 

Stor geografisk ulighed 

”Alle astma- og allergipatienter bør kunne få en god behandling og rådgivning omkring deres sygdom, så der må simpelthen ikke være de meget store geografiske forskelle, man ser i dag,” understreger Anne Holm Hansen, som mener, at der bør etableres et allergicenter i hver region eller det, der geografisk svarer til de fem nuværende regioner.

”Som det er nu, må Region Nordjylland og Region Sjælland sende allergipatienter med behov for specialistviden andre steder hen, så der er bestemt kæmpe geografiske forskelle for patienterne,” siger hun.

En anden ting, Astma-Allergi Danmark håber følger med en kommende sundhedsreform, er en bedre kapacitet på området.

”Kapaciteten af læger og sygeplejersker bør udvides. Vi taler ikke bare om flere uddannede læger men også om antallet af allergicentre, for det er der, al kapaciteten er i dag, og det er der, al uddannelse i princippet kunne udspringe fra. Man skal huske, at ikke kan fylde et allergicenter op med patienter, uden der er læger til at tage sig af dem,” pointerer Anne Holm Hansen og peger på, at hvis man kigger på astma og det lungemedicinske område, mangler der også specialiserede lungemedicinere til at diagnosticere og behandle patienterne.

Sygdommene bør tages alvorligt

Den manglende politiske interesse, som ifølge Anne Holm Hansen mangler på området, resulterer ifølge vicedirektøren ikke blot i alt for lange ventetider, forskel i rådgivningen og for ringe fokus på den basale udredning, det betyder også, at den viden, som er opbygget gennem en årrække, siver ned gennem systemerne og forsvinder både i forhold til de praktiserende læger og i forhold til forskning på området.

”Patienterne skal i de rette hænder, det er dét, det hele handler om. Kompetencerne skal være til stede, for det duer ikke, at der kun er nogle enkelte mennesker, der har kompetencerne, når der er rigtig mange patienter, som har behov for den ekspertise. Det kan ende med, at mange måske bliver behandlet forkert,” slår Holm Hansen fast og peger på, at astma- og allergiområdet er et bredt område som trænger til et gevaldigt løft, hvilket Sundhedsstyrelsen i statusrapport fra 2017 er helt enig i. 

”Det løft håber vi virkelig, at en kommende sundhedsreform kan give vores medlemmer. Vi holder naturligvis øje med, om det sker,” slutter vicedirektør Anne Holm Hansen.

Del artiklen med dine venner