Over halvdelen af patienter med KOL tager deres medicin forkert

Et nyligt publiceret dansk undersøgelse viser, at 56 procent af patienter med KOL håndterer deres inhalationsdevice forkert og dermed ikke får den optimale effekt af deres medicin. Derfor er det ifølge overlæge Anders Løkke vigtigt, at sundhedsprofessionelle løbende vejleder lungepatienterne i at bruge deres inhalator rigtigt. 

Korrekt inhalationsteknik er essentiel for at få optimal effekt af den medicinske behandling, patienter med KOL bliver tilbudt. Derfor er valg af inhalator væsentlig at prioritere højt, når lægen ordinerer inhalationsmedicin til sine patienter og forklarer, hvordan de forskellige devices fungerer. Det er samtidigt relevant at lade patienten prøve alt fra en pulverinhalator, til en inhalationsspray, soft mist inhalator og en inhalationsspray med spacer.

Men ”prøvekørsel” af diverse devices sker formodentligt ikke helt så ofte, som det burde, tyder resultater fra et nyt studie på. Her viser data, at 56 procent af forsøgsdeltagerne ikke fik optimal effekt af deres inhalationsmedicin.

”Vi satte os for at teste patienternes evne til at betjene en inhalator. Det gjorde vi dels ved at bruge tre forskellige hjælpeaggregater, dels ved at teste det device patienten brugte til dagligt,” fortæller Anders Løkke speciallæge i internmedicin og medicinske lungesygdomme og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital og en del af forskergruppen bag undersøgelsen.

Ud over de 56 procent forsøgsdeltagere, der måtte skifte device, viste studiet også, at det ikke behøver at være så stort et antal patienter, som ikke får (fuld) effekt af deres medicin.

”I nogle tilfælde havde lægen ikke behøvet at henvise dem til ambulatoriet, hvis de indledningsvis havde fået noget medicin, som de kunne finde ud af at få ned i deres lunger,” forklarer overlægen og fortsætter:

”Alligevel kan man ikke sige, at der er én inhalator, der er bedst, for det afhænger både af patientens lungefunktion og hans forståelse for, hvordan han skal håndtere inhalatoren.”

Desuden viste studiet med stor tydelighed, at de sundhedsprofessionelle bliver nødt til at bruge tid på at tjekke patientens brug og nytte af inhalatoren grundigt ved hver konsultation – både hos den praktiserende læge og på lungeambulatoriet.

”Det kan man ganske enkelt vinde en del på, selv om der ikke er en decideret opskrift på, hvordan lægen skal tjekke det. Derfor gør lægerne det meget forskelligt,” forklarer Løkke og understreger, at det ikke er nok, at spørge patienten, om han har effekt af sin medicin.

”For der er ingen patienter, som tager medicinen forkert med overlæg,” siger overlægen, som har set, hvor galt det kan gå, når patienten ikke får den nødvendige instruktion i at tage sin medicin korrekt.

”Vi havde en helt normalt fungerende KOL-patient på et par og halvtreds, som var blevet henvist til lungeambulatoriet, fordi han havde fået en masse medicin, som ikke virkede. Det viste sig, at han vendte sin spray på hovedet, så der stort set ikke kom medicin ud af den,” fortæller Løkke og fortsætter:

”Og så havde han fået ordineret kapsler, som han spiste - for lægen havde sagt, at de ville vise ham, hvordan medicinen skulle tages på apoteket. Her havde de spurgt ham, om han var vant til at tage inhalationsmedicin - og det var han jo. Og så får han udleveret en æske, hvorpå der står en kapsel dagligt, og da der ingen inhalator følger med i købet, sluger han kapslen i stedet for.” Anders Løkke peger derfor på, at hverken den praktiserende læge eller speciallægen bør forlede sig på, at andre forklarer deres patienter, hvordan de forskellige devices fungerer.

”Da vi prøvede at instruere patienten i, hvordan han skulle tage sin medicin korrekt, steg han 300 ml. i lungefunktion på den selvsamme medicin,” understreger overlægen og slutter:

”Læren må være, at hvis man udskriver inhalationsmedicin til sine patienter, så bør man teste, teste - teste dem i forhold til, om de bruger inhalatoren korrekt.”

Emner: KOL

Del artiklen med dine venner