Andreas Røder vurderer på baggrund af nye data, at der ikke længere er noget at rafle om: Triple-kombinationen med abirateron bør blive ny standard til bestemt patientgruppe.

Nyt paradigme måske på vej mod spredt prostatakræft

En triple kombination af lægemidlet Nubeqa (darolutamid) plus kemoterapi og kastrationsbehandling øger den samlede overlevelse mod spredt, hormonfølsom prostatakræft, der ikke tidligere har været behandlet. 

Det er sammenlignet med en tilsvarende gruppe, der fik snydemedicin - placebo - kombineret med kemoterapi og kastrationsbehandling, skriver selskabet Bayer i en pressetekst. Selskabet melder samtidig, at detaljerne vil blive præsenteret på en kommende kongres.

Resultater fra studiet har været ventet længe, da det er første fase III-studie, der afprøver en kombination af en af de tre helt nye såkaldte androgenreceptor-hæmmere – darolutamid, apalutamid eller enzalutamid - oveni kemoterapi og kastrationsbehandling (androgen deprivationsterapi/ADT) mod nydiagnosticeret metastatisk hormonfølsom prostatakræft.

”Selvom vi endnu ikke har set de endelige resultater fra ARASENS, er nyheden glædelig. Studiet giver øget optimisme omkring triple-terapi af nydiagnosticeret metastatisk prostatacancer,” skriver Andreas Røder, leder af Copenhagen Prostate Cancer Center og professor i urologi ved Københavns Universitet.

En lignende triple-kombination har allerede demonstreret en tydelig effekt. Her indgik Zytiga (abirateron) i triple-kombinationen med kemoterapi og ADT.

Resultater fra fase III-studiet PEACE-01 blev til dels præsenteret på den amerikanske kræftkongres, ASCO 2021, og derefter på den europæiske pendant, ESMO 2021, hvor vi så resultater på samlet overlevelse. 

Nyt behandlingsparadigme på trapperne

Andreas Røder vurderer på baggrund af PEACE-01 og flere andre studier, at der ikke længere er noget at rafle om: Triple-kombinationen med abirateron bør blive ny standard til denne patientgruppe. Men også at der er et paradigmeskifte på vej til nydiagnosticeret metastatisk hormonfølsom prostatakræft. Nemlig, sygdommen skal behandles aggressivt fra start. 

”Der tegner sig et klart billede af, at tidlig iværksættelse af intensiv hormonbehandling fører til længere overlevelse, men også længere tid til skift af behandling, tilkomst af nye metastaser og tid til resistens af kastration. Og det er endda uden behandlingen medfører nævneværdige bivirkninger eller tab af livskvalitet,” skriver han til Propatienters søsstersite Onkologisk Tidsskrift og pointerer, at den største svaghed er, at vi stadig mangler resultaterne publiceret.

Andreas Røder håber, at Medicinrådets godkendelsesproces af triple-kombinationen med abirateron kommer til at gå hurtig, for patienterne har ikke råd til at vente, og der burde ikke være meget diskutere. 

”Både kemoterapi og abirateron er allerede godkendte behandlinger af nydiagnosticeret metastatisk prostatakræft, så det er svært at se, at dobbeltbehandlingen skal igennem en godkendelsesproces, idet der ikke er tale om en ny indikation, blot anvendelse af begge lægemidler på samme tid,” skriver han. 

ARASENS skal afklare nyt paradigme

PEACE-01 mangler dog at afklare kemoterapiens bidrag i kombinationen, men det vil det nye ARASENS-studie kunne, hvad er en af årsagerne til, at det har været længe ventet.

ARASENS-studiet er det første fase III-studie, som er designet til at evaluere effektiviteten og sikkerheden af ​​en kombination af en androgenreceptor-hæmmer med docetaxel og ADT sammenlignet med docetaxel og ADT hos patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft.

Det første spæde resultat fra ARASENS viser, ifølge selskabet, at triple-kombinationen med darolutamid øger samlet overlevelse sammenlignet med docetaxel og ADT. Den samlede forekomst af rapporterede bivirkninger er desuden ens mellem behandlingsarmene.

Selv om vi ikke ved, hvor stor forskellen i overlevelse er endnu, må det siges at være positivt. Og så bidrager det selvfølgelig yderligere til spændingen. 

”Nu er det jo svært at sige præcis, hvor glad man skal være, når ikke vi har set de reelle resultater. Men de må være på trapperne. Det er naturligvis voldsomt interessant, særligt set i lyset af, at det kun er omtrent fem år siden, at vi troede, at en enkelt behandling var vejen frem. Men her må man sige, at viden katapulteres frem i disse år,” skriver Andreas Røder i en e-mail ovenpå nyheden om ARASENS. 

Han slutter: 

”Der er ingen tvivl om, at studierne tilsammen taler for,  at der er landet en ny accepteret standardbehandling til patienter med høj-volumen metastatisk prostatacancer, der ikke tidligere er behandlet, og som vurderes at kunne tåle disse behandlinger.”

 

Del artiklen med dine venner