Hospitalsfysiker Susanne Rylander (t.v.) og afdelingslæge Simon Buus viser det udstyr, som bruges til brachyterapi. Simon Buus holder den plade, som de radioaktive nåle sættes igennem for at ramme kræftknuden helt præcist. Foto: Tonny Foghmar/Aarhus Universitetshospital

Første patient får ny behandling for prostatakræft

En midaldrende mand med tilbagefald af prostatakræft er den første patient i Danmark, der har fået indvendig, fokuseret strålebehandling for prostatakræft.

Plastiknåle med en radioaktiv kilde, der ved hjælp af avancerede skanningsteknikker kan stikkes direkte ind i en kræftknude på prostata. Det er princippet bag en ny type indvendig strålebehandling – også kaldet fokal brachyterapi – som Aarhus Universitetshospital for nylig har givet til den første patient i Danmark.

Patienten er en mand midt i 50'erne fra det midtjyske område, som for ni år siden fik konstateret prostatakræft. Dengang blev han behandlet med konventionel, udvendig stråleterapi, som fik kræftknuden til at forsvinde. Men for nylig kom kræften tilbage. Og denne gang har lægerne på Aarhus Universitetshospital behandlet ham med en ny type, indvendig strålebehandling – fokal brachyterapi - som bliver afprøvet til patienter, der får tilbagefald af prostatakræft."

"Fokal brachyterapi er en mere præcis og skånsom behandling end andre former for strålebehandling. Fordi teknikken er så præcis kan man mindske bivirkningerne, og patienterne kan forhåbentlig bedre bevare potensen og undgå væsentlige vandladningsproblemer," siger Simon Buus, der er afdelingslæge på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, i en pressemeddelelse.

Simon Buus er leder af det nationale kliniske fase II studie med titlen ’Indvendig strålebehandling ved lokalt tilbagefald af prostatakræft’ (engelsk titel: ’PROSALBRA - Salvage high dose rate brachytherapy for local recurrence in prostate cancer: A phase II trial’). 

"Vi håber, at vi kan helbrede 50 procent af de patienter, der bliver behandlet med brachyterapi," siger han. 

Nåle med radioaktivitet

Ved behandling med brachyterapi anvender man hule plastiknåle, hvori der indsættes en radioaktiv kilde, som stikkes direkte ind i kræftknuden på prostata. Med hjælp fra MR- og PET/CT-skanninger kan man afgøre helt præcist, hvor kræftknuden sidder. Disse skanninger har lægen med sig ind på operationsstuen og kan bruge til at navigere efter, når nålene skal sættes ind i prostata.

I Danmark får knap 4.000 patienter årligt diagnosen prostatakræft. Af dem får 600 konventionel, udvendig strålebehandling, men en tredjedel oplever at få tilbagefald og skal tilbydes behandling på ny. Altså er 200 patienter årligt kandidater til at få den nye type strålebehandling.

"Man kan ikke give disse patienter udvendig strålebehandling én gang til. Det skyldes, at organerne omkring prostata ikke kan tåle høje stråledoser igen. Standardbehandlingen ved tilbagefald vil derfor ofte være hormonbehandling, som kan holde sygdommen nede, men ikke helbrede," siger Simon Buus.

Erfaringer samles internationalt

I det nye forskningsprojekt PROSALBRA vil lægerne over de næste fem år samle erfaringerne fra behandlingen af de første 50 patienter på Aarhus Universitetshospital.

"Desuden har vi en formodning om, at behandlingen også vil vise gode resultater, hvis man også bruger den til de 600 nydiagnosticerede patienter, der årligt modtager udvendig strålebehandling for prostatakræft," siger Simon Buus. 

For at skubbe til udviklingen inden for brachyterapi og prostatakræft er der etableret et netværk af danske og internationale eksperter inden for området under Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

"Faktisk er den første patient på Aarhus Universitetshospital også en af de første patienter i verden, der har fået behandling med fokal brachyterapi for prostatakræft. Så det er vigtigt at samle erfaringerne internationalt," forklarer Simon Buus. 

PROSALBRA-forskningsprojektet er finansieret af DCCC og Kræftafdelingens Forskningsfond på Aarhus Universitetshospital.

 

 

 

Om prostatakræft

Prostatakræft er en af de mest almindelige kræfttyper hos mænd og den rammer årligt ca. 4500 mænd i Danmark.

Sygdommen rammer oftest personer over 65 år og findes sjældent hos personer under 50 år. Der er som regel ingen symptomer i sygdommens tidlige faser, senere kan der opstå symptomer som for eksempel besvær med at starte urinering, problemer med at tømme blæren, slap urinstråle, ubehag i bækkenområdet, blod i urin eller sæd og øget trang til at tisse.

Der er forskellige muligheder for behandling af prostatakræft bl.a. lokal behandling i form af strålebehandling eller operation. Systemisk behandling med kemoterapi, endokrin terapi og/eller immunterapi benyttes også, ofte i kombination med lokal behandling. Hos nogle patienter er kræften langsomt voksende og ikke aggressiv og her kan man i visse tilfælde vælge at følge sygdomsudviklingen og nøjes med at sætte ind hvis den bliver behandlingskrævende.

De forskellige former for behandling af prostatakræft medfører risiko for forskellige bivirkninger, både akutte bivirkninger, som optræder under eller inden for kort tid efter behandlingen og som regel forsvinder igen og senfølger, som først optræder fra måneder til år efter behandlingen og oftest er kroniske. Bivirkninger inkluderer problemer med vandladning, inkontinens, impotens og problemer med blære og tarm. Hvilken behandlingsstrategi, der vælges, afhænger blandt andet af hvor fremskreden sygdommen er når den opdages, hvor aggressiv den er og patientens helbredstilstand og ønsker.

Kilde: DCCC Stråleterapi

Del artiklen med dine venner