Kampagnen består af 11 tegninger, der tager fat i konkrete problemstillinger forbundet med prostatakræft.

Patientforening vil af med tabuer om prostatakræft

Blandt patienter, pårørende og i samfundet generelt taler man for lidt om prostatakræft på trods af, at det er den hyppigste kræftform blandt mænd. Det kan i værste fald betyde, at patienter ikke får den hjælp, de har brug for.

Det mener Prostatakræftforeningen Propa, som har lanceret kampagnen ”Det, vi ikke taler om” i et forsøg på at sætte prostatakræft på dagsordenen og nedbryde de tabuer, der er forbundet med sygdommen.

”Prostatakræft er særligt tabubelagt, fordi mænd ikke kan, vil og tør snakke om det. Det har noget med mandighed at gøre. Vi er derfor glade for, at vi nu kan skyde en landsdækkende kampagne i gang, der sætter fokus på de vigtige og svære emner, der er forbundet med prostatakræft,” fortæller Propas landsformand Tonny Clausen om kampagnen, der er støttet af midler fra Astellas Pharma.

Kampagnen består af 11 tegninger, der tager fat i konkrete problemstillinger forbundet med prostatakræft. Tegneserien er perspektiveret af patienter, eksperter og organisationer og spænder alt fra personlige dilemmaer som problemer med vandladning og rejsningsbesvær til strukturelle udfordringer. Formålet med kampagnen er at højne opmærksomheden omkring og fremme forståelsen for prostatakræft gennem en anderledes oplysningsindsats, der med humor aktiverer og engagerer på tværs af målgrupper, forklarer foreningen.

Tavshed går ud over patienterne

Ifølge formanden er der flere problemer forbundet med, at det er svært at tale om sygdommen. For eksempel kan det betyde, at patienter ikke får den hjælp, de har brug for.

”Et typisk eksempel er, at man er blevet opereret for prostatakræft og overgår fra hospitalsvæsenet til de kommunale sundhedsmedarbejdere. Den overgang er ikke altid gnidningsfri, og for eksempel skal patienten ofte selv bede kommune om at få udleveret bleer. Et andet eksempel er, at man måske aldrig møder et tilbud om rehabilitering fra kommunen. Som patient står man i en meget sårbar situation, og det bliver ikke lettere af, at det er så svært at tale om sygdommen. Det kan betyde, at nogle ikke opsøger den hjælp, de har krav på og brug for,” mener Tonny Clausen.

At prostatakræft er tabubelagt kan også have den uheldige konsekvens, at mange mænd ikke er opmærksomme på symptomerne og derfor ikke lader sig teste, når de opstår. Tonny Clausen er selv et eksempel på dette.

”Jeg havde flere symptomer over længere tid, blandt andet hyppig vandladning, men hverken jeg eller min læge tog det alvorligt nok. Da jeg endelig blev testet, var det lidt ved et tilfælde, og det viste sig, at min prostatakræft var meget tæt på at sprede sig. Det er ikke ualmindeligt, at man opdager sygdommen alt for sent, da mange mænd ignorerer symptomerne,” siger han.

Undlader at tale om deres udfordringer

Men er mænd generelt og prostatakræftpatienter specifikt overhovedet interesserede i nedbryde disse tabuer og tale mere om sygdommen? Ja, mener Tonny Clausen og underbygger svaret med, at man i foreningen har opbygget fællesskaber, hvor medlemmerne taler frit om alt fra rejsningsbesvær til inkontinens. Udfordringen er, at samtalen sjældent sker uden for disse fællesskaber.

”I foreningen taler vi med mange mænd, der lever med prostatakræft, men undlader at tale åbent om deres udfordringer. Vi håber, at vi ved brug af humor kan hjælpe mænd til at tale mere løssluppent om sygdommen. Stil spørgsmål til de læger og sygeplejersker, du møder, og tal med andre patienter. Dermed bliver det nemmere både at leve med sygdommen og opsøge den hjælp, der er til behandling af prostatakræft og dens konsekvenser,” opfordrer Tonny Clausen.

 

 

Fakta om prostatakræft

Hver sjette mand får prostatakræft

  • På verdensplan får omkring 1.3 millioner mænd hvert år konstateret prostatakræft
  • Prostatakræft er den hyppigste form for kræft blandt danske mænd
  • Godt 38.200 danske mænd lever med prostatakræft. Hvert år kommer godt 4.500 nye til
  • Risikoen for at udvikle prostatakræft stiger med alderen. Den aldrende befolkning betyder, at flere vil få prostatakræft, og flere vil dø af prostatakræft

Hver dag dør tre mænd af prostatakræft – og tallet er stigende

  • Næsten 1.200 mænd dør årligt af prostatakræft – det er mere end tre mænd hver dag
  • Danmark er et af de lande i verden med den højeste dødelighed af prostatakræft
Del artiklen med dine venner