Overlæge: Snart er lungekræft ikke noget, man dør af

Inden for de kommende ti år kan det, som i dag betegnes som uhelbredelig lungekræft, meget vel være en sygdom, man kan helbrede. Det mener overlæge på Lungemedicinsk afdeling B, Aarhus Universitetshospital, Torben Riis Rasmussen, som er formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe.

”Det ser ud til, at nogle af de lungekræftpatienter, som vi egentlig har regnet for at være uhelbredelige ved behandling med gammeldags kemoterapi, bliver helbredt med immunterapi. Jeg kunne godt forestille mig, at der inden for en tidshorisont på ti år dukker noget op, som er i stand til at helbrede lungekræft, eller i hvert fald gøre det til en kronisk lidelse mere end noget, man dør af,” siger han.

Indtil videre er der fundet primært én såkaldt biomarkør, der kan udpege, hvilke lungekræftpatienter, der vil have gavn af immunterapi, nemlig biomarkøren PD-L1. Torben Riis Rasmussen forventer, at man i løbet af den nærmeste fremtid finder andre knapper at trykke på i forhold til at aktivere immunsystemet. 

”Et vigtigt spørgsmål er f.eks., hvor intensiv opfølgningen skal være bagefter," siger Torben Riis Rasmussen.

Jeg kunne godt forestille mig, at der inden for en tidshorisont på ti år dukker noget op, som er i stand til at helbrede lungekræft, eller i hvert fald gøre det til en kronisk lidelse mere end noget, man dør af,” siger overlæge på Lungemedicinsk afdeling B, Aarhus Universitetshospital, Torben Riis Rasmussen

"Man har hidtil i høj grad baseret opfølgningen på symptomer. Den ene retning er en meget intensiv, tæt billeddiagnostisk kontrol for de patienter, man formoder er blevet kureret. For de patienter, som er uhelbredelige og får livsforlængende behandling, tyder flere studier på, at en meget tæt monitorering af deres symptomer, f.eks. ved hjælp af apps, kan være en bedre opfølgning end CT-scanninger,” siger han og tilføjer:

”Det repræsenterer et helt paradigmeskift i, hvordan man skal følge patienterne, som vi vil prøve at eftergøre her i Danmark. Studier fra Frankrig og USA tyder på, at der er en overlevelsesgevinst ved, at patienterne indrapporter symptomer på deres app en gang om ugen via 12 lette spørgsmål i stedet for at blive scannet hver tredje måned. På den måde kan man fange et tilbagefald på et tidligere tidspunkt og dermed få patienterne hurtigere i behandling.”

Ny inspiration

På det kirurgiske område er der ikke de samme banebrydende nye resultater.

”Kirurgien bliver mere og mere forfinet, og man laver i dag mindre, men lige så helbredende operationer, som hvis man sammenligner med for 15 år siden. Dengang var der mange flere patienter, som blev opereret med en grov fjernelse af hele den ene lunge, hvorimod man i dag kan nøjes med mindre dele af lungen og alligevel få de samme resultater. Men det er ikke inden for kirurgien, der sker de store revolutioner, som der gør i den medicinske behandling,” siger han.

 

Forskning og lovende udviklinger

 • Finansiering til lungekræftforskning kan være svær at få, blandt andet fordi læger ofte finder lungekræft i senere stadier, hvor det er sværere at behandle. Nye fremskridt ser dog lovende ud inden for screening, tidlig opsporing og målrettede behandlingsformer.

 • Lungekræft behøver ikke at være dødelig. Banebrydende nye behandlinger ændrer dramatisk lungekræftoverlevelsen hver eneste dag.

 • Nye immunterapier ser lovende ud til patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

 • Personlig medicin giver håb til patienter med lungekræft ved at anvende lægemidler, der er specifikke for deres kræfttumor.

 • Forskning viser, at rygestop målbart kan forbedre lungekræftpatienters overlevelse.

 • Screening med lavdosis CT-scanning kan reducere lungekræftdødsfald med 20 procent i forhold til standardrøntgen blandt voksne, som tidligere har røget 30 cigaretter om dagen, er nuværende rygere eller er stoppet med at ryge inden for de seneste 15 år.

 • Undersøgelser viser, at sundhedsrelaterede advarsler på cigaretpakker, især dem der bruger billeder, mindsker antallet af unge, der begynder at ryge, og øger antallet af tobaksbrugere, som stopper med at ryge. En gennemgang af undersøgelser foretaget i lande, der gennemførte kampagnen med billedlige advarsler, viser, at advarslerne øger bevidstheden om tobaksrelaterede skader og reducerer forbruget.

 • Globalt set rapporterer 78 procent af unge i alderen 13-15 år regelmæssig udsættelse for en eller anden form for tobaksreklame eller sponsorering. I lande, der allerede har gennemført forbud mod tobaksreklamer, har det gennemsnitligt været en syv procent reduktion i tobaksforbrug.

 •  Undersøgelser viser, at brug af e-cigaretter, som er hurtigt stigende i popularitet, reducerer antallet af kræftfremkaldende stoffer og toksiner, som brugerne udsættes for sammenlignet med cigaretter.

 

Fakta: Rygning og lungekræft

 • Lungekræft er den vigtigste årsag til kræftdødsfald på verdensplan. Hvert år forårsager sygdommen over 1,6 mio. flere dødsfald end bryst-, tyktarms- og prostatakræft tilsammen.

 • Tobaksbrug er ansvarlig for død hos cirka syv mio. mennesker hvert år globalt set. Mere end seks mio. dødsfald skyldes direkte brug af tobak, mens mere end 890.000 dødsfald skyldes eksponering for passiv rygning

 • Globalt er cigaretrygning i sig selv ansvarlig for over 80 procent af alle tilfælde af lungekræft.

 

Emner: immunterapi dødelighed Torben Riis Rasmussen overlevelse WCLC17

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Annoncer

Kommerciel chef Anders From

Anders@medicinsketidsskrifter.dk

mobil: 29898690

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Privatliv og betingelser

Kontakt

Mail til redaktionen

Annoncer

Annonceformater

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift