Rettigheder. Viden. Inspiration


Praksisændrende: Immunterapier i kombination forlænger overlevelsen markant ved lungehindekræft

ESMO: Treårsdata bekræfter, at immunterapikombinationen Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab) forlænger overlevelsen betydeligt ved inoperabel lungehindekræft sammenlignet med kemoterapi. Lungehindekræft er den kræftform, som primært rammer folk, der har arbejdet med asbest.  

”Ved en sygdom med en så dårlig prognose er reglen generelt, at det kræver minimum to måneders overlevelsesgevinst, før man kan godkende en ny behandling. Her er vi oppe på fire måneders forlænget overlevelse, så det er absolut et pænt resultat, som jeg håber og forventer bliver praksisændrende i Danmark,” siger Jens Benn Sørensen.

Ved en median opfølgning på 35,5 måneder var den samlede overlevelse 18,1 måneder i gruppen, so fik immunterapi, mod 14,1 måneder i gruppen, som fik kemoterapi. Det viser de nyeste overlevelsesdata fra CheckMate 743-studiet, som blev præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2021.

”Studiet viser en markant fordel med immunterapikombinationen. Overlevelsesgevinsten er stor i både absolutte og relative termer, hvilket er meget glædeligt. Det seneste behandlingsfremskridt kom i 2003, så det er velkomment, at der nu findes en ny og bedre behandling," siger Jens Benn Sørensen. Han er ikke selv involveret i studiet.

CheckMate 743-studiet førte i oktober sidste år til, at det amerikanske lægemiddelagentur FDA godkendte immunterapikombinationen i første linje mod lungehindekræft. Tidligere i år blev behandlingen også godkendt af EMA, og i Danmark vurderer Medicinrådet i øjeblikket behandlingen.

Inflammationsscore indikerer effekt

Som noget nyt har forskerne undersøgt, om fire forskellige inflammatoriske genekspressionssignaturer kan forudsige effekten af behandlingen, og resultatet er positivt.

Hos patienter med en høj inflammationsscore var medianoverlevelsen i den eksperimentelle arm således 21,8 måneder mod 16,8 måneder hos patienter med en lav score. Til sammenligning var medianoverlevelsen i kemoterapiarmen 15,2 måneder hos patienter med en høj score versus 11,6 måneder hos patienter med en lav score.

”Det er meget interessant, at man med denne score tilsyneladende kan forudsige, hvor godt behandlingen vil virke, da vi mangler gode indikatorer for, hvilke patienter der har gavn af behandlingen,” siger Jens Benn Sørensen.

lungekræft, ESMO21

Del artiklen med dine venner