Fedme er alligevel en risikofaktor for lungekræft

Fedme betragtes normalt ikke som betydelig risikofaktor for lungekræft, men ny forskning peger på, at det afhænger af metoden, man bruger til at udregne overvægt og fedme, om det ender ud som en betydelig risikofaktor. 

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Det viser resultaterne publiceret i Journal of Thoracic Oncology, ifølge den internationale lungekræftsammenslutningen IASLC.

Selv om sammenhængen mellem fedme og kræftforekomst er tydelig for nogle solide tumortyper som bryst-, spiserør- og tyktarmskræft, så betragter man normalt ikke fedme og udvikling af lungekræft som relateret.   

Det kan dog være de traditionelle metoder til at måle fedme, såsom BMI (Body Mass Index), som er en af grundene til, at fedme ikke er faldet ud som risikofaktor for lungekræft. 

I det nye studie beregnede forskerholdet overskydende kropsvægt hos patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), inden de blev opereret, ved hjælp af et såkaldt visceralt fedtindeks målt ved CT-scanninger.  

"Mens BMI er let at måle, er dets anvendelse blevet kritiseret på grund af dets manglende evne til at skelne mellem fedt og magert kropsmasse," udtaler Sai Yendamuri i en pressetekst fra IASLC. Han er medforfatter til det nye studie og thorax-kirurg på Rosewell Comprehensive Cancer Cancer, USA.

“BMI redegør heller ikke for kropsfedtfordeling. Det er blevet mere og mere anerkendt, at 'visceral' eller 'central fedme' er den primære drivkraft bag sundhedsforhold forbundet med højt kropsfedt," siger han.  

Fedmen påvirker immunsystemet

Samlet set antyder resultaterne på en potentiel mekanisme for fedmens effekt på udviklingen af ​​tumorbyrde hos overvægtige - nemlig en tilsyneladende mangesidet immundysfunktion, der er fremherskende i tumorer hos overvægtige patienter (og mus), konkluderer forfatterne bag det nye studie.  

"Vores undersøgelse giver tiltrængt klarhed over forholdet mellem fedme og NSCLC-patientoverlevelse, hvilket giver en fast videnskabelig begrundelse for målretning af fedmes pro-tumoreffekter, som inkluderer afgjort negative virkninger på antitumorimmunresponset," siger Sai Yendamuri og fortsætter:

”Vores fund bekræfter også nytten og relevansen af ​​tilgængelige musemodeller til yderligere at undersøge mekanismerne for fedmens lungekræftfremmende effekter. Det er vigtigt, at de også validerer en raffineret tilgang til at studere fedme i retrospektive datasæt [af kræftpatienter].”

I forskningsartiklen skriver forfatterne:

”Visceral fedme er forbundet med dårlig samlet og tilbagefaldsfri overlevelse hos patienter med tidlig NSCLC, og disse fund kan informere om fortsatte bestræbelser på at bedre forudsige lungekræftresultater og -håndtering samt anvende behandlinger og udvikle nye terapeutiske tilgange til forebyggelse eller kontrol af tidlig- fase lungekræft på tværs af en patientpulje, der i stigende grad er overvægtig og overvægtig.”

Del artiklen med dine venner