»Det er urimeligt over for patienterne, at processen trækkes i langdrag. Og det kan vi ikke lade stå overhørigt,« siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse: Urimeligt overfor patienterne

"Jeg kan godt forstå fagudvalgets frustration over sagsbehandlingen."

Sådan lyder reaktionen fra adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, på nyheden om, at fagudvalget vedr. lungekræft under Medicinrådet har meldt ud, at de har sat al sagsbehandling på hold.

Det er Medicinrådets ageren i sagen om revurderingen af Keytruda (pembrolizumab) til gruppen af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) uden PD-L1-ekspression, der har fået fagudvalget til at sætte arbejdet på standby. Det var planen, at Medicinrådet skulle have besluttet, om det ville anbefale pembrolizumab som standardbehandling til de PD-L1-negative NSCLC-patienter på rådsmødet i september, men i stedet blev det meldt ud, at der var indført udvidet clock-stop i sagsbehandlingen. I et interview forklarer fagudvalgets formand, at udvalget har valgt at sætte sagsbehandling på hold, fordi Medicinrådet fraviger fra den aftalte arbejdsgang, og ikke orienterer udvalget ordentlig om rådets beslutninger.

»Jeg kan godt forstå, at fagudvalget er frustrerede over den beslutning. Vi har tidligere været ude og rette kritik af beslutningen, som jo betyder, at flere patienter går glip af en behandling, der har vist sig at kunne forlænge deres liv med syv måneder. Og som sagerne har udviklet sig, risikerer vi, at patienterne skal vente endnu længere på en afgørelse,« siger Jesper Fisker.

Patienterne og deres pårørende har siden april 2019 ventet på Medicinrådets beslutning om, hvorvidt de må få den livsforlængende behandling. 

Jesper Fisker opfordrer fagudvalget vedr. lungekræft og Medicinrådet til hurtigst muligt at få talt sammen, så der kan komme skub i sagen igen og blive truffet en beslutning.

»Jeg er fortsat helt uforstående over for, hvad der kan tale imod at anbefale en behandling, der tydeligt giver patienterne en overlevelsesgevinst. Men er der flere ting, som skal diskuteres forud for en anbefaling, så må fagudvalget og Medicinrådet hurtigt sørge for at nå til enighed. Det er utrolig trist for patienterne, at de skal vente så længe på et produkt, der kan give dem håb i en ellers vanskelig situation,« siger Jesper Fisker.

Uvant at Kræftens Bekæmpelse blander sig

Det er langt fra hver dag, at Kræftens Bekæmpelse blander sig i verserende sager i Medicinrådet, men i denne sag var det, ifølge Jesper Fisker, nødvendigt at råbe vagt i gevær.

»Vi giver vores mening til kende i denne sag af to grunde: For det første fordi vi mener, at det er forkert, at pembrolizumab ikke allerede er godkendt til den pågældende patientgruppe. Og for det andet fordi vi mener, at det er urimeligt over for patienterne, at processen trækkes i langdrag. Og det kan vi ikke lade stå overhørigt,« siger Jesper Fisker.

Han tilføjer: »Jeg anerkender, at Medicinrådet har en svær opgave, og der er mange balancer at tage hensyn til. Men i denne her situation er der truffet en forkert beslutning, som bør gøres om.«

I april 2019 vedtog Medicinrådet ikke at anbefale pembrolizumab til patienter med PD-L1-ekspression < 1%, da rådet vurderede, at der for gruppen ikke var et rimeligt forhold mellem effekt og omkostninger. Denne beslutning blev efterfølgende taget op til revision på baggrund opdaterede data. Fagudvalget vedrørende lungekræft udarbejde herefter en ny vurderingsrapport, som blev fremlagt for Medicinrådet på mødet d. 24. august i år. Efterfølgende blev vurderingen af lægemidlets værdi godkendt. Anbefalingen af pembrolizumab til den PD-L1-negative gruppe blev dagsordenssat til rådsmødet i september. Men i stedet for stillingtagen til en anbefaling, blev der, som bekendt, indført udvidet fagligt clock-stop på dette møde.

Fagudvalget vedrørende lungekræft har informeret Medicinrådet om at de sætter al sagsbehandling på hold på skrift torsdag aften. I henvendelsen beder fagudvalget Medicinrådet om at redegøre for sagsforløbet samt tage stilling til den fremadrettede proces.

Del artiklen med dine venner