"Når man har en situation, hvor 30-40 procent overlever meget længere, end de ellers ville have gjort, så er det ikke tilstrækkeligt at se på medianoverlevelsen. Man er nødt til at se på, hvad den samlede levetidsgevinst er for patienterne,” siger Leif Vestergaard, der er uenig med Medicinrådets beslutning.

Medicinrådet går imod udenlandske anbefalinger: Siger nej til middel mod lungekræft

Medicinrådet anbefaler ikke lægemidlet Tecentriq (indholdsstoffet hedder atezolizumab) i kombination med kemoterapierne carboplatin og etoposid mod udvidet, småcellet lungekræft, fordi de vurderer, at omkostningerne for sundhedsvæsenet ikke er rimelige i forhold til effekten af kombinationsbehandlingen. Kræftens Bekæmpelse opfordrer Medicinrådet til at genoverveje beslutningen.

Det sker trods af, at de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA i 2019 valgte at anbefale lægemidlet som behandling til denne patientgruppe, og at det engelske prioriteringsinstitut NICE også valgte at anbefale behandlingen i maj 2020 efter en forhandling med medicinalselskabet Roche. 

I officielle priser vil det koste ca. 330.000 kr. mere at behandle én patient med atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid end med den behandling, man bruger i dag (carboplatin og etoposid). Da ca. 155 patienter kan blive behandlet om året, vil det samlet koste ca. 48 mio. kr. mere om året. Lægemiddelfirmaet har dog givet en fortrolig rabat, og derfor er de reelle tal lavere.

Rådet vurderer ganske vist, at kombinationsbehandlingen er bedre end nuværende behandling.

”Vi vurderer, at effekten af atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid samlet set ser ud at være bedre end effekten af den nuværende behandling med carboplatin og etoposid,” skriver rådet.

De skriver også, at der er gavn for denne patientgruppe, som ellers ikke har mange andre muligheder:

”Den samlede forbedring for patienterne er kortvarig, men væsentlig, da der er få andre behandlingsmuligheder for patienter med småcellet lungekræft, og disse giver mange bivirkninger.” 

Medicinrådet: ”Pris lever ikke op til effekt”

Lægemiddelfirmaets fortrolige rabat til regionerne har tilsyneladende ikke været stor nok til at vende rådets beslutning. 

”Værdien kan samlet set ikke kategoriseres. For effektmålene overlevelse og symptombyrde, er effekten af atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid bedre end effekten af carboplatin og etoposid alene, men de absolutte effektforskelle er små. For effektmålet livskvalitet er der ikke dokumenteret forskelle,” skriver rådet.

Patientrepræsentanter uenige med beslutning

Medicinrådets patientrepræsentanter, Leif Vestergaard og Morten Freil, er uenige med rådets beslutning. Patientrepræsentanterne fastslår, at behandlingen giver nye muligheder for en udsat patientgruppe, og at næsten halvdelen af patienterne opnår betydende effekt i overlevelsen. Dertil kommer, at lægemidddelomkostningerne efter deres opfattelse ikke afviger fra omkostninger til andre lægemidler, som Medicinrådet tidligere har anbefalet.

”Resultatet afviger ikke væsentligt fra, hvad Medicinrådet tidligere har sagt ja til prismæssigt, og jeg mener, at Medicinerrådet lægger urimelig megen vægt på medianoverlevelsen. Altså hvor lang tid den mediane patient overlever," siger Leif Vestergaard. 

Medianen er det punkt, hvor halvdelen af patienterne lever videre i kortere eller længere tid.

”Medicinrådet ser på medianoverlevelsen og konstaterer, at den er mindre end tre måneder og afviser lægemidlet, fordi rådet har besluttet, at tre måneders overlevelse er den mindste relevante kliniske forskel, man vil se på. Men det er da mærkeligt, at det er overlevelsen for den mediane patient alene, der er afgørende. Man er nødt til at se på den samlede overlevelseseffekt. For nogle patienter betyder det op mod seks måneders ekstra levetid,” siger han.

"Når man har en situation, hvor 30-40 procent overlever meget længere, end de ellers ville have gjort, så er det ikke tilstrækkeligt at se på medianoverlevelsen. Man er nødt til at se på, hvad den samlede levetidsgevinst er for patienterne,” siger Leif Vestergaard.

Der er dog en del patienter, som ikke har effekt af lægemidlet, og det trækker medianoverlevelsen ned.

”Jeg medgiver gerne, at det er uheldigt, at der er rigtig mange, måske helt op mod 40 procent af patienterne, der behandles uden nogen effekt overhovedet. Det er meget uheldigt, og vi medgiver, at man kunne undersøge nærmere, hvem præparatet virker for, men man skal huske, at det er et tilbud om behandling til patienterne, det er ikke tvang,” siger Leif Vestergaard.

Kræftens Bekæmpelse: Genovervej beslutningen

Kræftens Bekæmpelse er ligesom de to patientrepræsentanter i Medicinrådet ikke enig i afvisningen.

"Der er tale om en meget belastet patientgruppe, der ikke har nydt godt af nye og bedre behandlingsmuligheder i rigtigt mange år," siger områdechef Linda Aagaard Thomsen, der følger medicinområdet i Kræftens Bekæmpelse.

"For en gruppe af patienter, der kun har ni eller ti måneder tilbage at leve i, er to måneders længere levetid også værdifuldt," siger Linda Aagaard Thomsen.

Linda Aagaard Thomsen fremhæver, at når Medicinrådet siger nej til midlet, så siger det også nej til den halvdel af patienterne, der med det nye middel ville få mulighed for at forlænge livet med mere end to måneder. Medicinrådet bruger medianoverlevelsen som målestok.  

"Derfor opfordrer vi Medicinrådet til at genoverveje beslutningen, siger Linda Aagaard Thomsen.

 

 

 

Fakta

  • Atezolizumab er det første middel af sin art. Det virker ved at blokere et protein, der forhindrer immunsystemet i at fungere ordentligt. Atezolizumab sætter på denne måde patientens eget immunsystem i stand til at finde og dræbe kræftceller.
  • Standardbehandlingen af udvidet småcellet lungekræft i Danmark er carboplatin og etoposid. Omkring 50-85 pct. af patienter med denne sygdom har gavn af denne behandling. 
Del artiklen med dine venner