”Det er jo helt fantastiske resultater, og det vil være det største fremskridt i behandlingen af småcellet lungekræft siden 1999, hvis resultaterne kan bekræftes i et større studie,” siger Tine Schytte.

Forskning antyder gennembrud indenfor småcellet lungekræft

En højere dosis strålebehandling kan være det første store fremskridt i to årtier i behandlingen af begrænset småcellet lungekræft.

I hvert fald hvis overlevelsesdata fra et norsk-dansk-svensk fase II-studie står til troende.

I Danmark får cirka 4.700 personer lungekræft hvert år. Ca. 20 procent af disse tilfælde er småcellet lungekræft. Det vil sige, at der diagnosticeres cirka 900 nye tilfælde af småcellet lungekræft hvert år. Behandlingsmulighederne for den aggressive småcellet lungekræft er få og giver sjældent langvarig overlevelse. Udviklingen af bedre behandlinger mod sygdommen har været træg sammenlignet med udviklingen af nye lægemidler til behandling af den mere udbredte ikke-småcellet lungekræft. 

Det er derfor særligt opløftende, når skandinavisk forskning, der er fremlagt på kræftkongressen ASCO 2020, peger på, at en højere stråledosis  øger den generelle overlevelse markant hos patienter med begrænset småcellet lungekræft. Faktisk overlever 73 procent af patienterne behandlet med den højere dosis efter to år, sammenlignet med 43 procent af patienterne behandlet med standarddosis.

God sikkerhedsprofil og jysk mådehold

Men ikke nok med det. Studiet viser også, at den højere dosis stråleterapi har samme sikkerhed som standarddosis stråleterapi. 

”Man kan derfor allerede nu diskutere og overveje, om dosis skal sættes op i praksis,” siger overlæge Tine Schytte, der har bidraget med danske data til studiet. Hun er klinisk lektor og overlæge ved Odense Universitetshospital.

Efter et par spørgsmål om, hvor vidt de som forskere og behandlere er begejstrede for resultaterne, smider hun sit jyske mådehold og svarer: 

”Det er jo helt fantastiske resultater, og det vil være det største fremskridt i behandlingen af småcellet lungekræft siden 1999, hvis resultaterne kan bekræftes i et større studie,” siger Tine Schytte. 

På Post-ASCO-konferencen, afholdt af Onkologisk Tidsskrift og Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) 10. juni, udtaler Morten Hiul Suppli, afdelingslæge ved Rigshospitalet, at der ingen tvivl er om, at resultaterne er meget lovende.

"Vi kan overveje, om vi allerede skal ændre praksis nu."

Flere overlever og lever længere

I øjeblikket er kemoradioterapi standardbehandling, når småcellet lungekræft er i begrænset stadie. Standardstrålebehandlingen er 45 Gy (standardenhed for stråling absorberet i vævet) leveret i 30 fraktioner med 2 daglige behandlinger.

Forskerne har sammenlignet standard kemoradioterapi med kemoradioterapi, hvor der gives højere stråledosis, nemlig 60 Gy leveret i 40 fraktioner og ligeledes to daglige strålebehandlinger. I studiet indgik i alt 173 patienter med småcellet lungekræft.

Resultatet efter to år viste, at signifikant flere patienter, der fik høj dosis, var i live efter to år - 73 procent vs. 46 procent.

Emner: asco2020

Del artiklen med dine venner