Ole Hilberg skal stå i spidsen for det nye, nationale forskningscenter.

Nyt nationalt forskningscenter for lungekræft skal etableres

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse til at etablere et Kræftens Bekæmpelses Nationalt Forskningscenter for Lungekræft under forskningsledelse af professor dr.med. Ole Hilberg fra Syddansk Universitet og Vejle Sygehus.

"Selvom vi over de seneste 15 år er nået langt, med en mere end 50 procent forbedret overlevelse for danske lungekræftpatienter, så har vi i DLCG længe haft et ønske om etablering af et samlende landsdækkende forskningsnetværk, som kan forene de mange forskellige afdelinger og centre i Danmark til en koordineret indsats for patientnær forskning for bedre behandling af lungekræft­patienter i Danmark," lyder det fra DLCG.

DLCG blev oprindeligt etableret med kvalitetsudvikling i lungekræft diagnose og behandling som det primære formål og har det forsat som sin primære opgave med registrering af en lang række kvalitetsmål vedrørende lungekræft diagnostik og behandling i Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Sideløbende har DLCR gennem hele sin eksistens gennem RKKP leveret data vedrørende diagnose og behandling af lungekræft til en lang række forskningsprojekter.

For to år arrangerede DLCG, med støtte fra flere firmaer og fonde, en konference med deltagelse af behandlere og forskere fra hele Danmark, hvor mange ideer for projekter for bedre behandling af lungekræftpatienter i Danmark blev fostret.

"Vi er derfor meget taknemmelige for, at Kræftens Bekæmpelse med denne bevilling giver os mulighed for at realisere denne vision i et Nationalt Forskningscenter for Lungekræft i regi af Kræftens Bekæmpelse med professor Ole Hilberg som forskningsleder," lyder det fra DLCG.

DLCG og DLCR vil fungere som samlingspunkt for en forenet og koordineret forskningsindsats på tværs af Danmark med patientnære projekter, som dækker hele lungekræftpatientens forløb fra tidlig opsporing over mere effektiv udredning og behandling til bedre opfølgning efter behandling.

Del artiklen med dine venner