Alléskolen i Aalborg, hvor asbeststøv er blæst henover fra eternitfabrikken.

Skolebørn tæt på Aalborg-fabrik har syv gange øget risiko for lungehindekræft

Børn, som tidligere gik på en af fire skoler, der lå 100-750 meter fra Dansk Eternit Fabrik i Aalborg, har syv gange øget risiko for lungehindekræft. Det skyldes, at Dansk Eternit Fabrik frem til midten af 80´erne producerede eternit med asbest..

Lungehindekræft er en sjælden og uhelbredelig kræftsygdom, som man kan få efter indånding af giftigt asbeststøv.

Forskere ved Aalborg Universitetshospital har fundet frem til, at der er en øget risiko for at udvikle kræftformen ’malignt mesotheliom’, hvis man har gået i skole nær Dansk Eternit Fabrik i Aalborg. Forskningen er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Occupational & Environmental Medicine. Skolerne, som lå tæt på fabrikken, var Alléskolen, Sønderbroskolen, Vejgaard Vestre Skole og Østermarken Skole.

Det har i mange år været velkendt, at der er øget risiko for at udvikle kræftformen malignt mesotheliom – hvor lungehindekræft er den mest udbredte – hvis man har været udsat for asbest. Særligt hvis man har arbejdet med asbest, og i sjældnere tilfælde hvis man har været udsat for det i hjemmet fra familiemedlemmer, der bragte asbeststøv med hjem i arbejdstøjet.

Nu har forskere ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital påvist, at der også er en væsentlig øget risiko, hvis man har gået i skole nær daværende Dansk Eternit Fabrik i Aalborg, hvor 90 procent af al asbest i Danmark har været anvendt.

"Vi har undersøgt forekomsten af malignt mesotheliom blandt skoleelever ved fire skoler i Aalborg, som lå i en afstand fra 100 meter til 750 meter fra eternitgrunden i den herskende vindretning," fortæller professor på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Øyvind Omland.

Forskerne har fundet frem til 12.111 skoleelever født i perioden 1940-1970 ved hjælp af gamle udskrivningskort fra skolerne. Med data fra Cancerregistret har de undersøgt, om personerne efterfølgende har udviklet malignt mesotheliom.

"Vi har sammenlignet forekomsten af sygdommen hos de 12.111 skoleelever med forekomsten blandt omkring 110.000 tilfældigt udvalgte personer, som ikke har gået på nogen af skolerne," siger Øyvind Omland og fortsætter:

"38 ud af de 12.111 skoleelever havde udviklet malignt mesotheliom. Heraf havde 11 alene været udsat for asbest, fordi de gik i skole i nærheden af fabrikken. Resten havde, foruden denne udsættelse, selv arbejdet med asbest eller været udsat for det via et familiemedlem, der kan have taget det med hjem i arbejdstøjet. Det svarer til en ca. 7 gange så stor forekomst hos skoleeleverne som i den tilfældige jævnaldrende sammenligningsgruppe."

Selvom der er en øget risiko, hvis man har gået på en skole nær den gamle eternitfabrik, så er risikoen stadig meget lille, pointerer Øyvind Omland.

"Malignt mesotheliom er en sjælden sygdom med ca. 140 nye tilfælde årligt. Risikoen for at få sygdommen er ca. 2-3 tilfælde pr. år pr. 100.000 danskere. Der er ingen måde at finde ud af, om man har sygdommen, før den giver symptomer, og man kan desværre ikke gøre noget for at undgå, at sygdommen bryder ud. Hvis man ved, at man har været udsat for asbest og har symptomer i form af brystsmerter og vejtrækningsbesvær eventuelt med vægttab, hoste, træthed og feber, skal man henvende sig til sin læge," siger han.

Del artiklen med dine venner