Forskere vil nedsætte risikoen for alvorlige infektioner ved leukæmi

Rigshospitalet vil teste forebyggende medicinsk behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Håbet er at kunne nedsætte patienternes risiko for alvorlige infektioner, som er ansvarlig for hvert tredje dødsfald blandt patienterne.

Hvert år bliver 400 danskere ramt af CLL. Mange af patienterne har som følge af deres sygdom et svækket immunforsvar, hvilket øger deres risiko for at udvikle alvorlige, behandlingskrævende infektioner som blodforgiftning eller lungebetændelse, der i værste fald kan ende med dødelig udgang.

Alvorlige infektioner som følge af CLL er ansvarlig for en tredjedel af alle dødsfald blandt CLL-patienterne. Derfor skal et nyt, stort forsøg på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet undersøge, om en kombination af lægemidlerne  Calquence og Venclyxto kan nedsætte infektionsrisikoen og dermed dødeligheden, når lægemidlerne bliver givet forebyggende til nydiagnosticerede CLL-patienter.

”Ved hjælp af en nyudviklet registerbaseret computermodel kan vi forudsige, hvilke patienter der er i højrisiko for med tiden at udvikle infektioner som følge af deres CLL. Det er vores håb, at vi dermed kan sætte ind med en forebyggende behandling i perioden før, patienterne har brug for kemoterapi. På den måde kan vi måske ’nulstille’ kræftsygdommen, så immunforsvaret, der er hæmmet ved CLL, bliver genetableret, og risikoen for fatale infektioner minimeres,” siger overlæge ved Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet, Carsten Utoft Niemann, på Rigshospitalets hjemmeside.

Stort løft i livskvaliteten

Novo Nordisk Fonden har netop bevilliget 10,5 mio. kr. til forsøget, der skal ledes fra Rigshospitalet. I første omgang skal kombinationsbehandlingen afprøves på 50 patienter i Danmark, Sverige og Holland. Senere er det meningen, at forsøget udvides til at omfatte i alt 212 patienter fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien og Holland.

Halvdelen af patienterne skal i tre måneder modtage kombinationsbehandlingen, mens den anden halvdel af patienterne skal fungere som kontrolgruppe.

Calquence og Venclyxto blokerer hver deres type protein, der ellers hjælper CLL-celler med at overleve og vokse. På den måde kan de to midler dræbe kræftceller eller forhindre dem i at vokse.

”Man har tidligere med god effekt brugt en kombination af de to præparater i behandlingen af CLL-patienter, der er langt længere henne i deres sygdomsforløb. Men det er første gang, at man vil forsøge sig med at bruge kombinationsbehandlingen foerbyggende for en gruppe patienter, der endnu ikke har udviklet alvorlige følger af deres kræftsygdom i form af behandlingskrævende symptomer eller infektioner. Hvis patienterne viser sig at have god gavn af behandlingen, vil det give et enormt løft i deres livskvalitet,” siger Carsten Utoft Niemann. 

Del artiklen med dine venner