Rettigheder. Viden. Inspiration


Højspændingsledninger giver let øget risiko for børneleukæmi

Børn, der bor tæt på højspændingsledninger, har en let øget risiko for leukæmi. Sammenhængen kan imidlertid ikke forklares med de elektromagnetiske felter.

Det konkluderer forskerne bag en ny stor international undersøgelse, der samler alle hidtil gennemførte undersøgelser på området.

I undersøgelsen offentliggjort i British Journal of Cancer har forskere, fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse, indsamlet data fra de i alt 13 internationale undersøgelser,  som er udført i perioden 1993-2016, og som inkluderer patienter diagnosticeret med kræft fra 1960’ne og frem til 2014. I alt har forskerne undersøgt data fra godt 29.000 børn med leukæmi og godt 68.200 kontroller. 

Forskerne har undersøgt en lang række forhold – både faktorer, man ved, kan have betydning for risiko for leukæmi hos børn, og forhold, som ikke umiddelbart er forbundet med en øget risiko. De har også taget højde for en række sociale og økonomiske faktorer, om børnene bor i enkeltfamiliehuse eller lejlighed, hvor mange gange de er flyttet, og i hvor høj grad de er udsat for støj og forurening fra nærliggende trafikerede veje.

Konklusionen er, at børn, der bor tæt på højspændingsledninger – målt som under 50 meter eller tættere – har en lille øget risiko for at udvikle leukæmi. Analyserne viser dog, at den øgede risiko for leukæmi ikke kunne forklares med hverken de elektromagnetiske felter eller andre af de forhold, der er indsamlet i de 13 bagvedliggende studier.

Den nye forskning giver anledning til, at man overvejer om, der kan være andre årsager end dem, man hidtil har set på, som er skyld i den øgede risiko for leukæmi, mener en af landets førende eksperter i elektromagnetisk stråling og kræft, Christoffer Johansen, som er forsker ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og professor og overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.

Han er rådgiver for Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om magnetfelter og helbred og har deltaget i den nye forskning sammen med en række internationale kolleger.

"Vi har ikke svaret på, hvad der er skyld i den let øgede risiko for leukæmi hos børnene. I undersøgelsen kan vi se, at der i de senere år er sket et fald i antallet af børn, der får leukæmi, og som bor tæt ved højspændingsledninger. Måske er forklaringen ændringer i livsstil eller miljø – eller en kombination af flere faktorer. Lige nu ved vi det simpelthen ikke, men der er behov for at undersøge det nærmere," siger Christoffer Johansen ifølge Kræftens Bekæmpelse. 

Hvis det er en faktor, man ikke før har haft fokus på, der er årsag til den øgede risiko for leukæmi, kan det også have haft indflydelse på tidligere konklusioner, siger Christoffer Johansen: 

"Vores nye undersøgelse rejser spørgsmålet om de resultater, der tidligere har vist en sammenhæng mellem højspændingsledninger og kræft hos børn, måske har manglet viden om nogle vigtige faktorer i børnenes liv og hverdag, som reelt er det, der har ført til konklusionen om en sammenhæng. Det er naturligvis et spørgsmål, som det er interessant at undersøge nærmere, så vi ved, hvad vi skal gøre for at mindske risikoen for, at børn bliver syge," siger Christoffer Johansen.

hæmatologiske kræftformer, leukæmi, hæmatologi

Del artiklen med dine venner