P-piller øger risikoen for børneleukæmi

Kvinders brug af hormoner op til eller under graviditeten øger risikoen for leukæmi hos deres børn. 

Det viser en dansk undersøgelse, der er offentliggjort i Lancet Oncology.

Det nye studie er baseret på registerdata, hvor forskerne har set på alle de børn, der er født i Danmark i perioden 1996-2014. Gennem receptregisteret har forskerne fået oplysninger om mødrenes forbrug af hormonprævention. Der blev født i alt knap 1,2 mio. børn i perioden, og i den tid blev 606 børn syge af leukæmi.

Overordnet fandt forskerne en øget forekomst af leukæmi i gruppen, der havde taget hormonprævention lige op til eller under graviditeten. Forekomsten var øget ved de hyppigst anvendte former for hormonprævention, som er dem, der indeholder østrogen (p-piller). Kun for typen non-lymfatisk leukæmi (akut myleoid leukæmi) sås en forøget risiko mens der ikke var en forøget risiko af lymfoid leukæmi. 

Risikoen for leukæmi steg, jo tættere på graviditeten mødrene havde brugt hormonprævention. Den største risiko sås, hvis moderen havde fortsat brugen under graviditeten – fordi hun eksempelvis ikke har vidste, at hun var gravid.

Lidt over 50 børn om året i Danmark får konstateret leukæmi. Resultaterne fra den nye undersøgelse viser, at for hver cirka 50.000 børn der blev født af mødre, der havde brugt hormonprævention tæt på eller under graviditeten, blev der født et barn mere med leukæmi, end i gruppen af kvinder, der ikke havde brugt prævention med hormoner.

Undersøgelsen er den første store undersøgelse, hvor forskerne har benyttet registre til at undersøge en mulig sammenhæng mellem hormonprævention og forekomst af leukæmi hos børn. Tidligere studier har været baseret på spørgeskemaer, og her viste nogle studier en sammenhæng, mens andre ikke gjorde.

Selv om budskabet i de nye resultater kan virke voldsomt, er det vigtigt at se nuanceret på de nye resultater, mener Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), som er talsmænd for de danske gynækologer.

Her opfordrer man til at tolke de nye resultater med stor varsomhed. DSOG håber, ligesom forskerne bag studiet, at resultaterne, sammen med kommende studier kan bidrage til en bedre forståelse af årsagerne til en sjælden, men meget alvorlig sygdom, og de understreger at resultatet ikke må bruges til at skræmme kvinder fra at bruge p-piller.

For selv om forskerne i den nye undersøgelse har forsøgt at tage højde for alle de faktorer, man kender til som kan påvirke risikoen for børneleukæmi, er det nødvendigt at have flere undersøgelser, som viser samme resultat. På den måde kan man være mere sikker på, at sammenhængen kan forklares af biologi og ikke af eksempelvis særlige karakteristika blandt de kvinder, der bruger hormonel prævention, lige op til graviditeten eller under graviditeten i forhold til dem der ikke benytter hormonel prævention.

Del artiklen med dine venner