Rettigheder. Viden. Inspiration


Ny lægemiddel mod HER2-positiv brystkræft godkendt i EU

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har godkendt lægemidlet Enhertu (indholdsstof er trastuzumab deruxtecan, T-DXd) som andenlinjebehandling mod HER-positiv brystkræft.

Efter første behandlingslinje fåren del et tilbagefald, hvor man igen har brug for behandling. Det kaldes anden linje behandling, og senere kan man få brug for tredje linje behandling osv.

Lægemidlet overgik standardbehandlingen med længder i forskning (fase III-studiet, DESTINY-Breast03), der blev fremlagt på kongressen for kræftlæger, ESMO, i september 2021, og har sidenhen imponeret kræftlæger verden over. Ovenpå resultaterne spåede de, at behandlingen stod til at blive ny andenlinjebehandling indenfor HER2-positiv brystkræft og kaldte midlets overlegne effekt for ”uhørt”.

Nu er midletgodkendt til EU-markedet på baggrund af resultaterne fra DESTINY-Breast03, der er udgivet i tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

I studiet indgik patienter med HER2-positiv brystkræft, som enten ikke kunne opereres eller havde metastaser, der er tidligere behandlet med trastuzumab (Herceptin) og kemoterapi (taxan) – det er første linje til denne patientgruppe. 

Resultaterne viste bl.a., at Enhertu reducerede risikoen for død eller sygdomsforværring med 72 procent sammenlignet med det ellers potente lægemiddel T-DM1, der er standardvalget til andenlinje behandling lige nu .

Helt konkret gav behandling med Enhertu 25,1 måneder uden forværring, hvor T-DM1 gav 7,2 måneder.

I den samlede (OS) var der desuden en tydelig tendens til forbedring med Enhertu, og næsten alle patienter (96,1 procent) behandlet med midlet var i live efter ni måneder sammenlignet med 91,3 procent af patienterne behandlet med T-DM1. Men data om den samlede overlevelse er endnu ikke helt klar, og forskerholdet følger fortsat op.

Sikkerheden af Enhertu er blevet evalueret i en analyse af 573 patienter på tværs af flere tumortyper, som havde modtaget mindst én dosis T-DXd (5,4 mg/kg) i kliniske forsøg.

De mest almindelige bivirkninger er kvalme (77,0 procent), træthed (57,2 procent) og opkastning (46,8 procent).

 

Del artiklen med dine venner