Første vaccine mod brystkræft skal testes på mennesker

Amerikanske forskere har påbegyndt et nyt studie med en vaccine, der har til formål at forhindre triple-negativ brystkræft, som er den mest aggressive og dødelige form for brystkræft.

Vaccinestrategien har potentiale til også at kunne bruges på andre tumortyper, påpeger den primære opfinder af vaccinen, Vincent Tuohy, som er immunolog ved Cleveland Clinic's Lerner Research Institute i USA.

“Vores translationelle forskningsprogram fokuserer på at udvikle vacciner, som forebygger sygdomme, vi konfronteres med ved aldring, såsom bryst-, æggestok- og livmoderkræft. Hvis det lykkes, har disse vacciner potentialet til at ændre den måde, vi kontrollerer kræftsygdomme hos voksne og øge den forventede levetid på en måde, som svarer til den effekt, som børnevaccinationsprogrammet har haft," siger Vincent Tuohy på Cleveland Clinic's hjemmeside.

Vaccinen er rettet mod et brystspecifikt, såkaldt laktationsprotein, α-lactalbumin, som findes i brystmælk, og som ikke længere findes i normalt, aldrende væv, men er til stede i størstedelen af ​​triple-negative brystkræftformer. Aktivering af immunsystemet mod dette ’pensionerede’ protein giver forebyggende immunbeskyttelse mod nye brysttumorer, der udtrykker α-lactalbumin. Vaccinen indeholder også en adjuvans, der aktiverer et medfødt immunrespons, der gør det muligt for immunsystemet at skabe et respons mod nye tumorer for at forhindre dem i at vokse.

Det nye fase I-studie er er designet til at bestemme den maksimalt tolererede dosis af vaccinen hos patienter med tidligt stadie af triple-negativ brystkræft og til at karakterisere og optimere kroppens immunrespons.

Undersøgelsen er baseret på præklinisk forskning ledet af Vincent Tuohy, der har vist, at aktivering af immunsystemet mod α-lactalbumin-proteinet var sikkert og effektivt til at forebygge brysttumorer hos mus. Forskningen fandt også, at en enkelt vaccination kunne forhindre brysttumorer i at opstå hos mus samtidig med, at den hæmmer væksten af ​​allerede eksisterende brysttumorer.

Forskningen, der er publiceret i Nature Medicine, blev delvist finansieret af pengegaver fra mere end 20.000 mennesker i løbet af de seneste 12 år. Finansieret af det amerikanske forsvarsministerium vil det nye studie på Cleveland Clinic omfatte 18-24 patienter, der har afsluttet behandling for tidligt stadium af triple-negativ brystkræft inden for de seneste tre år og i øjeblikket er tumorfri, men med høj risiko for tilbagefald. I løbet af undersøgelsen vil deltagerne modtage tre vaccinationer med to ugers mellemrum og vil blive nøje overvåget for bivirkninger og immunrespons.

Undersøgelsen forventes afsluttet i september 2022. Forskerne forventer, at et efterfølgende studie vil involvere raske, kræftfrie kvinder med høj risiko for at udvikle brystkræft, som har besluttet at gennemgå frivillig, bilateral mastektomi for at sænke deres risiko. Typisk bærer disse kvinder mutationer i enten BRCA1- eller BRCA2-genet og er derfor i risiko for at udvikle triple-negativ brystkræft eller har høj familiær risiko for enhver form for brystkræft.

Del artiklen med dine venner