”Der bliver generelt uddannet for få speciallæger i radiologi til at imødekomme den store efterspørgsel,” siger Ilse Vejborg.

Flere danske kvinder screenes for brystkræft

Tilslutningen til brystkræftscreening faldt i forbindelse med corona-lockdown, men nu oplever det danske mammografiscreeningsprogram stigende tilslutning, og mere end otte ud af ti inviterede kvinder takker nu ja til en screening.

Det viser årsrapporten fra Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Rapporten viser, at 83,7 procent af alle inviterede kvinder fik foretaget en mammografiscreening i den seneste screeningsrunde (data blev udtrukket 30. marts 2021). Stigningen skyldes især Region Hovedstaden, hvor tilslutningen tidligere var lav, men som nu ligger bedst med en deltagelsesprocent på 84,5 procent.

Årsrapporten viser, at det danske mammografiscreeningsprogram opfanger 36,5 procent af alle små kræftknuder (på en centimeter i diameter eller derunder). Andelen af invasive brystkræfttilfælde uden spredning til lymfeknuder i armhulen på diagnosetidspunktet er på nationalt niveau 76,5 procent, og standarden overholdes således på landsplan. Kun Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland overholder dog standarden. På landsplan har 23 procent af de kræfttilfælde, screeningen opdager, spredt sig til lymfeknuder i armhulen på diagnosetidspunktet.

Ifølge årsrapporten er der på grund af mangel på især fotograferende personale kun tre regioner, der overholder målet om, at 95 procent af kvinder, der tidligere har haft brystkræft, skal geninviteres inden for to år, plus/minus tre måneder. Derudover overholder kun to regioner målet om, at 95 procent af kvinderne skal have svar på deres screening inden for ti arbejdsdage. Den manglende målopfyldelse skyldes mangel på speciallæger i mammaradiologi, påpeger formand for kvalitetsdatabasen, overlæge og chef for brystundersøgelser på Herlev og Gentofte Hospital og mammografiscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden, Ilse Vejborg.

”Der bliver generelt uddannet for få speciallæger i radiologi til at imødekomme den store efterspørgsel, dermed også efteruddannet for få radiologer i mammaradiologi. Det er meget trist, for i hvert fald i Region Hovedstaden er der mange, som gerne vil være radiologer,” siger Ilse Vejborg og tilføjer:

”Vi har mindst 20-25 ansøgere til hver introduktionsstilling, som er indgangsporten til at få en speciallægeuddannelse i Diagnostisk Radiologi. Det er i sidste ende Sundhedsstyrelsen, som skal åbne op for, at vi får nogle flere uddannelsesstillinger.”

Emner: mammografi mammografiscreening

Del artiklen med dine venner