Ældre patienter med HR+ brystkræft kan undvære stråleterapi efter kirurgi

Det påvirker ikke 10-årsoverlevelsen blandt ældre patienter med hormon receptor-positiv (HR+) brystkræft at undlade stråleterapi efter brystbevarende kirurgi. Det viser de opdaterede 10-års-data fra et forskningsstudie (fase III-studiet PRIME II).

De 1.326 patienter, som blev inkluderet i forsøget, var alle ≥65 år på inklusionstidspunktet. De havde fået en brystbevarende operation og var i behandling med hormonterapi for at forebygge tilbagefald. De blev tilfældigt inddelt i to grupper - enten fik de stråleterapi eller ingen stråleterapi efter brystbevarende kirurgi. 10-årsdata  viser, at de patienter, som ikke fik stråleterapi efter operation fik flere lokale tilbagefald (recidiv i samme bryst som primærtumor), men 10-årsoverlevelsen var den samme i de to grupper.  

”Vi fandt, at det at undlade postoperativ stråleterapi hverken gik ud over overlevelsen eller øgede risikoen for fjernmetastaser. Baseret på disse resultater er det vores overbevisning, at undladelse af stråleterapi efter brystbevarende kirurgi bør være en mulighed for ældre patienter med lokal, HR+ brystkræft, som modtager adjuverende hormonterapi, og som lever op til bestemte kliniske kriterier,” siger Ian Kunkler, professor i klinisk onkologi ved Western General Hospital på University of Edinburgh.

Peter Dubsky, der er professor på Hirslanden Klinick på St. Anna Breast Cancer Centre i Schweiz, siger på baggrund af forskningsresultaterne:   

”Det kan give god mening at undlade stråleterapi til disse patienter, men undlad ikke både stråleterapi og endokrin behandling. Hvis begge dele udelades, kan det gå ud over den samlede overlevelse.”

 

Emner: sabcs20

Del artiklen med dine venner