Symptomer hos brystkræftpatienter behandlet med stråleterapi overses

Symptomer som smerte, hudkløe, ødemer og fatigue bliver ofte overset blandt brystkræftpatienter, som modtager stråleterapi. Det er især et problem for yngre patienter, viser data fra et studie af knap 10.000 brystkræftpatienter.

I studiet sammenlignede forskerne patientrapporterede data fra 9.868 patienter med brystkræft, som havde fået strålebehandling efter brystbevarende operation, med lægernes vurdering af de samme patienters symptomer. Patienter var tilknyttet 29 forskellige praksisser i Michigan. Ud af de i alt 5.510 patienter, som rapporterede minimum et  symptom i forbindelse med stråleterapiforløbet, oplevede 53,2 procent, at lægerne overså mindst ét ud af fire symptomer.     

"Det er vigtigt, at lægerne er opmærksomme på bivirkninger, så de kan tilbyde patienterne understøttende behandling, der kan lindre deres symptomer. Sommetider fejlvurderer lægerne patienternes symptomer, hvilket kan føre til nedsat livskvalitet hos patienterne. I studiet ser vi, at lægerne oftere fejlvurdere alvoren af symptomer hos patienter med særlige karakteristika, bl.a. hos yngre og sorte patienter,” udtaler Reshma Jagsi, professor, viceleder ved afdelingen for Radiation Oncology og leder af Center for Bioethics and Social Sciences in Medicine på University of Michigan i en pressemeddelelse fra SABCS.

Hun er førsteforfatter til studiet, og præsenterede data derfra for nylig på brystkræftkongressen SABCS.

Uoverensstemmelse 

Studiet inkluderede 13.750 brystkræftpatienter, som havde været i et stråleterapeutisk forløb i perioden fra januar 2012 til marts 2020, heraf havde 9.941 patienter udfyldt minimum ét spørgeskema i forbindelse med forløbet. Det var muligt at foretage en evaluering på 9.868 af disse patienter. Patienternes vurdering af fire symptomer (brystsmerter, hudkløe, ødemer og fatigue) blev sammenholdt med lægernes vurdering af samme symptomer. For at indrapportere et symptom skulle patienterne have moderate til svære brystsmerter, hudkløe eller hævelser ofte eller hele tiden eller markant fatigue konstant eller hele tiden.

34,5 procent af patienterne angav at de havde brystsmerter, mens 30,6 procent led hyppigt af hudkløe, 23,9 procent led hyppigt af ødemer og 24,9 procent oplevede alvorlig fatigue.  

Data viser, at lægerne overså brystsmerter hos 30,9 procent af de 5.510 patienterne, som havde rapporteret symptomer. De overså hudkløe, ødemer og fatigue hos henholdsvis 36,7 procent, 51,4 procent 18,8 procent af patienterne. For den samlede gruppe af patienter, som rapporterede mindst et substantielt symptom i forbindelse med stråleterapiforløbet, oplevede 53,2 procent, at lægerne overså mindst ét ud af de fire symptomer.     

Alder og race har afgørende betydning

Ved brug af en multivariabel, logistisk regressionsanalyse fandt forskerne, at underkendelsen af symptomer var korreleret til alder, race og behandling. Sammenlignet med patienter i aldersgruppen 60-69 år havde patienter under 50 år en 35 procents øget risiko for, at deres symptomer blev overset. For patienter i aldersgruppen 50-59 år lå risikoen på 21 procent. Data viser ydermere, at sorte patienter havde en betydeligt øget risiko for, at deres symptomer blev overset.

”Det er muligt, at der hersker en misforståelse blandt læger vedrørende patienters smertetolerance baseret på alder og race. Vores studie finder nogle bekymrende mønstre, som vi er nødt til at undersøge nærmere i fremtidige studier samtidig med, at vi skal studere mulighederne for intervention for at forbedre kvaliteten og rimeligheden af den anti-cancerbehandling, vi tilbyder. Forbedring af symptomopsporing er potentielt et skridt i retning af reducere ulighed i kræftbehandlingen, i det mindste inden for stråleterapi og brystkræft ” udtaler Reshma Jagsi i pressemeddelelsen.

Emner: sabcs20

Del artiklen med dine venner