”Der er et meget stort behov for at udvikle nye metoder, der kan ophæve behandlingsresistens. Det er i høj grad resistens overfor eksisterende behandlinger, der stadigvæk gør, at vi har så høj dødelighed verden over,” siger Nils Brünner.

Dansk lægemiddel ser ud til at bekæmpe resistens på tværs af kræftsygdomme

SABCS: Studier peger på, at præparatet SCO-101 kan modvirke resistens overfor kemoterapi og sandsynligvis også resistens overfor anti-hormonbehandling ved brystkræft. Det vurderer danske forskere på kongressen SABCS 2020.

Resistens er et generelt stort problem i den kliniske behandling af kræft, herunder brystkræft. Et stort antal kræftpatienter opbygger resistens overfor både kemoterapi og antihormonbehandling, og i øjeblikket er der ingen behandling, der modvirker resistensen. Men måske er det ved at ændre sig. Det danske selskab Scandion Oncology viser lovende takter med lægemidlet SCO-101. Et oralt lægemiddel, som muligvis kan modvirke resistens på tværs af kræftsygdomme. 

I øjeblikket kører Scandion Oncology et klinisk fase II-studie, hvor SCO-101 afprøves på patienter med tarmkræft og med metastaser. Patienterne er resistente over for kemoterapi. Og selskabet er meget tilfredse med de resultater, de har set indtil videre, siger forskningsdirektør Nils Brünner, der også er professor emeritus ved Københavns Universitet. 

Selskabet har desuden påbegyndt et klinisk studie med SCO-101 plus kemoterapi som førstelinjebehandling til patienter med inoperabel/metastatisk bugspytkirtelkræft. Endelig har selskabet planer om at starte et klinisk studie på, hvor SCO-101 kombineres med antiøstrogent fulvestrant som behandling til patienter med østrogenreceptor-positiv metastatisk brystkræft. Samtidig har selskabet i et farmakodynamisk proof-of-concept-studie, udgivet i tidsskriftet European Journal of Pharmaceutical Sciences, vist, at man ved at tilføje SCO-101 til kemoterapi øger effekten af kemoterapien med 60 procent mod kemoterapi-resistente triple-negativ brystkræftcellelinjer.

Resistens for antihormon-behandling

På årets San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) havde danske forskere med tilknytning til bl.a. Scandion Oncology en poster med, som fremlagde konklusionerne fra et cellestudie på østrogenreceptor-positive brystkræftceller, der er resistente overfor anti-østrogenbehandling. Dette studie viste, at SCO-101 i sig selv ikke har nogen signifikant anti-cancer effekt, men at stoffet kan revertere anti-østrogen resistens i disse cellelinjer. 80 procent af alle med brystkræft har en østrogenreceptor-positiv kræftform, hvilket betyder, at kræftcellerne kan stimuleres af det kvindelige kønshormon østrogen. Patientgruppen har god effekt af antiøstrogen-behandling, for eksempel tamoxifen og Fulvestrant (faslodex). Før eller siden vil langt de fleste brystkræftpatienter med fremskreden sygdom dog udvikle resistens overfor anti-østrogenbehandling, hvorfor det kan være afgørende at finde en behandling, som kan ophæve resistensen, siger Nils Brünner. 

”Der er et meget stort behov for at udvikle nye metoder, der kan ophæve behandlingsresistens. Det er i høj grad resistens overfor eksisterende behandlinger, der stadigvæk gør, at vi har så høj dødelighed verden over,” siger Nils Brünner. Han er også medforfatter til det abstract, der blev fremlagt på SABCS 2020.

Nils Brünner ser optimistisk på resultaterne fra cellestudierne, selvom de ’kun’ er cellestudier. 

”Vi har set effekten af SCO-101 i en række sammenhænge, og her ser vi den igen. Der er en øget effekt af anti-østrogenbehandlingen, når den kombineres med SCO-101.”

EU demonstrerer tillid til Scandion Oncology

EU har set så stort potentiale i SCO-101’s evne til at modvirke resistens, at Scandion Oncology og det dansk-svenske selskab 2cureX AB har modtaget et EUROKA Eurostars-tilskud på 800.000 euro, til videre at undersøge, om SCO-101 kan modvirke anti-østrogenresistens. Det sker i samarbejde  med Erasmus Medical Center, Rotterdam. Scandion Oncology har desuden netop fået en stor økonomisk indsprøjtning fra den svenske børs på 236 millioner svenske kroner, som selskabet bl.a. skal bruge til at færdiggøre og igangsætte fremtidige kliniske studier.

Markedsværdien af Scandion Oncologys produkter vurderes at være fire mia. euro årligt. Nils Brünner er CSO, Bo Rode Hansen er CEO, mens Peter Høngaard Andersen (bl.a. co-founder af Zealand Pharma og Glycom) er bestyrelsesformand.

Del artiklen med dine venner