Trippel-negativ brystkræft: Lægemiddel sammen med kemo giver længere tid inden tilbagefald

Ved at tilføre kemobehandlingen lægemidlet Keytruda til kvinder med trippel-negativ brystkræft, fik kvinderne en længere periode inden tilbagefald (kaldet progressionsfri overlevelse). 

Selvom målrettede behandlingsformer har været til gavn for en række brystkræftpatienter, så har det faktum, at det at trippel-negativ brystkræft hverken er drevet af hormonerne østrogen eller progesteron eller af HER2-proteinet, gjort det særlig vanskeligt at behandle denne form for brystkræft.

Men forskning, der undersøger behandlingen Keytruda i kombination med kemoterapi viser, sat kombinationen øger den progressionsfri overlevelse markant blandet patienter med trippel-negativ brystkræft, og hvis tumorer udtrykker PD-L1.

Forsøget fortsætte nu uden ændringer for at evaluere på et andet mål, nemlig den samlede overlevelse: Hvor lang tid lever kvinder, som får kombinationen, i forhold til kvinder, som kun får kemo?

"Tripple-negativ brystkræft er en aggressiv cancersygdom. Det er meget opmuntrende, at Keytruda i kombination med kemoterapi nu har vist positive resultater," siger Dr. Roger M. Perimutter, formand for Merck Research Laboratories og fortsætter.

"Vi ser frem til at dele vores fund med det medicinske samfund på en kommende kongres samt drøfte resultater med FDA (de amerikanske myndigheder, som godkender behandlinger, red.) og andre regulerende myndigheder."

 

Emner: triple-negativ

Del artiklen med dine venner