Har man meget tæt brystvæv frem for ikke-tæt brystvæv, er der en større risiko for, at en eventuel brystkræft ikke findes under mammografiscreening.

MR-skanning kan opdage kræft hos kvinder med tæt brystvæv

MR-skanning i tillæg til mammografi-brystkræftscreening reducerer signifikant antallet af kræfttilfælde hos kvinder med tæt brystvæv i den periode, der er mellem to almindelige mammografi-screeninger.

Det viser et hollandsk studie, som har undersøgt, om supplerende MR-screening kan forbedre opdagelsen af brystkræft hos kvinder med tæt brystvæv.

I studiet, som er offentliggjort i New England Journal of Medicine, blev over 40.000 kvinder i alderen 50-75 år med meget tæt brystkirtelvæv tilfældigt udvalgt, så cirka 32.000 fik tilbudt almindelig mammografiscreening alene, mens cirka 8.000 fik tilbudt mammografiscreening suppleret med MR-screening.

I MR-screeningsgruppen kunne man allerede i løbet af to år se signifikant færre såkaldte intervalcancere, altså det antal kræfttilfælde, som opdages inden næste screeningsrunde. Intervalcancer-frekvensen var 2,5 per 1.000 screeninger i MR-gruppen og 5,0 per 1.000 screeninger i mammografi-gruppen.

Tæt brystvæv er en risikofaktor for brystkræft. En kvinde har to til fire gange højere risiko for at få brystkræft, hvis hun tilhører de fem-seks procent danske kvinder, som har det tætteste brystvæv i forhold til, hvis hun tilhørte gruppen med det mindst tætte brystvæv. Hertil kommer, at tæt brystvæv kan gemme kræften, så den er svær at opdage ved mammografi. Sensitiviteten ved mammografiscreening ligger på 47 procent for det tætteste brystvæv sammenlignet med 78 procent for det mindst tætte brystvæv, det vil sige, at man i gruppen med det tætteste brystvæv ikke finder 53 procent af dem med brystkræft.

Del artiklen med dine venner