Rettigheder. Viden. Inspiration

Kræftlæge: Det giver mening at inddele patienter i grupper, også efter sociale, økonomiske og fysiske forhold

Der bliver mere opmærksomhed på målrettede patientforløb for brystkræftpatienter, ikke kun afhængig af patienternes molekylære status, men også ud fra deres socioøkonomiske og fysiologiske forhold.

Det fortæller overlæge Ann Søegaard Knop, som er lægelig leder af Rigshospitalets onkologiske forskningsenhed.

”Det vil give god mening at få beskrevet og designet nogle forløb eller pakker for bestemte patientgrupper med bestemte issues. Det kan f.eks. være yngre kvinder, som ofte har nogle problematikker i forhold til fertilitet og lange behandlinger. Det kunne også være en god ide med målrettede forløb for de ældre såvel som for de svært overvægtige, hvor nogle studier viser, at behandlingen virker dårligere,” siger Ann Søegaard Knop og tilføjer:

”Forløbene skulle designes, så de kunne danne baggrund for forskning. Det er ikke noget, vi gør endnu, men noget, der er på vej.”

Med hensyn til inddelingen af patienternes brystkræft i molekylære subgrupper ser det ud til, at man også skal opdele HER2 i flere underkategorier og nu karakteriserer patienter, hvis tumorer udtrykker overfladeantigenet HER2 i så lav en grad, at de ikke tilbydes HER2-rettet behandling, som ’HER2 low’.

”Patienter, som er HER2 1+, regnes ikke for HER2-positive og får dermed ikke HER2-rettet behandling. Er patienterne HER2 2+ undersøger man cellen yderligere for at se, om der er genforøgelser i cellen. Er der det – hvilket kun gælder 25 procent af patienterne – får de tilbudt HER 2-rettet behandling. Patienter, som er HER 2 3+ får stort set alle HER2-rettet behandling,” siger Ann Søegaard Knop og fortsætter:

”Der er en stor gruppe, som ikke får HER2-rettet behandling, men som har større eller mindre grad af de her proteiner på overfladen af deres celler. Dem kalder man nu HER2 low.”

Over 40 procent af alle brystkræftformer udtrykker lave niveauer af HER2, men ingen anti-HER2-behandlinger er i øjeblikket godkendt til disse lavtudtrykkende tumorer.

brystkræft

Del artiklen med dine venner