”Det er så tydelig en overlevelsesforbedring, at det vil være et studie, som bør lede til godkendelse af stoffet snart. Det er umiddelbart anvendeligt nu og her, når de vigtige procedurer er gået igennem. Det er det i år, som står først for i forhold til at kunne ændre vores behandlingsstrategi så hurtigt, vi kan,” siger Anders Bonde Jensen.

Professor: Her er den vigtigste nyhed fra brystkræftkongres

10-15 pct. af alle tilfælde af brystkræft er såkaldt HER2-positiv brystkræft, og alle kvinder med HER2-positiv brystkræft får tilbudt et års behandling med lægemidlet trastuzumab i kombination med kemoterapi efter operationen. Men breder kræften sig og skaber metastaser, er det  en god ide at tilsætte lægemidlet tucatinib til trastuzumab og kemoterapi.

Det viser ny forskning, der blev fremlagt på  årets brystkræftkongres SABCS i december.

Den samlede overlevelse for kvinderne med metastaser efter to år var 44,9 procent i gruppen, der fik tucatinib-kombination og 26,6 procent i gruppen, der ikke fik det.

Forskningen er også offentliggjort i New England Journal of Medicine. 

Professor Anders Bonde Jensen, som er overlæge på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, mener, er forskningen er den mest interessante på årets brystkræftkongres SABCS og det, som umiddelbart får størst betydning nu og her.

”Det er så tydelig en overlevelsesforbedring, at det vil være et studie, som bør lede til godkendelse af stoffet snart. Det er umiddelbart anvendeligt nu og her, når de vigtige procedurer er gået igennem. Det er det i år, som står først for i forhold til at kunne ændre vores behandlingsstrategi så hurtigt, vi kan,” siger Anders Bonde Jensen.

Han anslår, at der går mellem et halvt og et helt år, inden lægemidlet er blevet behandlet af først det amerikanske lægemiddelagentur FDA, det europæiske lægemiddelagentur EMA, og så Medicinrådet, og det kan blive et tilbud for danske patienter.

En godkendelse af tucatinib vil betyde endnu en mulighed til gruppen af HER2-positive patienter, hvor der i forvejen er mange gode muligheder, fortæller Anders Bonde Jensen.

”Det betyder, at vi får endnu en god mulighed for at give patienterne en behandling, som forbedrer deres situation efter, at de har fået anden behandling. En væsentlig ting ved tucatinib er, at det også virker på patienter med spredning til hjernen, som er en af de ting, vi virkelig slås med. Jo længere tid, man har behandlet patienter med HER2-positiv sygdom, som har metastaseret, des større er risikoen for hjernemetastaser. Der er meget få af de stoffer, vi ellers har til rådighed, som for alvor gør en forskel for denne gruppe. Så det er rigtigt positivt for dem, at der er effekt med tucatinib,” siger han.

Han fremhæver også det helt nye antistofkonjugatet trastuzumab deruxtecan (T-Dxd), som er testet hos patienter, som har været igennem megen behandling, men stadig ser ud til at have gavn af behandlingen. På SABCCS viste forskningsresultater i fase II, at T-Dxd gav en markant effekt hos kvinder med stærkt forbehandlet HER2-positiv metastatisk brystkræft.

”Det bliver rigtigt spændende at se, når der kommer fase III-resultater. Det er både interessant, fordi det ser ud til at have nogle kliniske implikationer, men også fordi selve stoffet er et helt nyt koncept og en spændende måde at arbejde på, som helt klart kan åbne nogle nye muligheder,” siger Anders Bonde Jensen og opsummerer:

”Alt i alt har vi fået nogle nye stoffer til HER2-positiv sygdom, som komplementerer dem, vi har i forvejen, og som giver nogle bedre muligheder for vores patienter.”

Også overlæge, professor Signe Borgquist fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital finder resultaterne interessante.

”Det er spændende, at der er kommet et helt nyt lægemiddel mod HER2-positiv brystkræft, som kan give en tillægsværdi til trods for, at patienterne allerede tidligere er tungt behandlede med kemoterapi og anti-HER2-rettet behandling. Nu skal vi have mere klarhed over, hvilke patienter som vil have glæde af behandlingen,” siger Signe Borgquist.

Emner: sabcs

Del artiklen med dine venner