Rettigheder. Viden. Inspiration


Ny forskning bekræfter, at hormonbehandling øger risikoen for brystkræft

Risikoen for brystkræft øges ved brug af alle typer hormoner i forbindelse med overgangsalderen, og risikoen er fortsat øget, selvom kvinden er stoppet med at tage hormoner. Det viser et nyt, britisk studie. 

Studiet er offentliggjort i The Lancet og udført af den britiske forskergruppe Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. I studiet indgår data fra en lang række studier af hormonbehandling i overgangsalderen, hvor de undersøgte kvinder er blevet fulgt over en længere periode. Studierne har samlet set inddraget data fra 108.647 kvinder, som har udviklet brystkræft. 51 procent af dem havde taget hormoner i forbindelse med overgangsalderen. Gennemsnitsalderen ved kræftdiagnosen var 65 år.

Alle hormonpræparaterne med undtagelse af vaginale østrogenpræparater er ifølge studiet associeret med den øgede forekomst af brystkræft. Ifølge studierne steg forekomsten af brystkræft i takt med, hvor længe kvinderne havde taget hormoner. Studiet viser endvidere, at risikoen var større, hvis kvinderne havde taget præparater, der indeholdt østrogen i kombination med progestagener, end hvis kvinderne havde taget præparater, der kun indeholdt østrogen.

Hos de kvinder, der var stoppet med hormonbehandlingen, var der i ti år efter fortsat øget risiko for brystkræft. Hvor stor risikoen var, afhang især af, hvor længe kvinden havde taget hormoner. Kvinder, der havde taget hormoner i mindre end et år, havde kun en begrænset risiko for at udvikle brystkræft.

Resultaterne  af studiet understreger, hvor vigtigt det er, at lægen gennemgår alle de mulige fordele og ulemper ved hormonbehandling i overgangsalderen med patienten, inden behandlingen bliver sat i gang. Samtidig er det vigtigt, at man er opmærksom på de forskelle, der er i risiko ved forskellige typer af hormonbehandling, når man skal vælge mellem de forskellige typer af hormonbehandling. 

Endelig er det vigtigt, at man løbende tager stilling til, om en hormonbehandling i overgangsalderen skal fortsætte. Eftersom risikoen for at udvikle brystkræft stiger i takt med varigheden af behandlingen, bør behandlingen stoppe, så snart der ikke længere er indikation for den. Under alle omstændigheder bør en hormonbehandling som udgangspunkt ikke vare længere end fem år.   

Lægemiddelstyrelsen vil nu sammen med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og de andre europæiske lægemiddelmyndigheder se nærmere på de data, der er lagt frem i undersøgelsen, og vil fortsat overvåge fordelene og risiciene ved hormonbehandling.

 

brystkræft

Del artiklen med dine venner