Rettigheder. Viden. Inspiration


Kontinuerlig kemo er bedst for patienter med fremskreden brystkræft

Det viser analyser af forskning, der blev præsenteret på ESMO Breast Cancer Congress 2019 i Berlin, Tyskland.

I studiet blev 420 patienter med avanceret HER2-negativ brystkræft tilfældigt udvalgt til enten fire cykler kemo, efterfulgt af ’behandlingsferie', efterfulgt af yderligere fire cykler kemo eller en kontinuerlig tidsplan bestående af de samme otte cyklusser kemo administreret efter hinanden. Både førstelinjebehandling (paclitaxel plus Avastin) og andenlinjebehandling (capecitabin eller ikke-pegyleret liposomal doxorubicin) fulgte disse skemaer.

Livskvalitet blev målt hver 12. uge under behandling og opfølgning, og både den fysiske og den mentale livskvalitet blev målt.

Sammenligning af livskvaliteten mellem de to grupper viste, at de maksimale forskelle ikke var statistisk signifikante, men der var en tendens til mere favorable resultater i den grupper, som fik kontinuerlig behandling.

"På baggrund af vores resultater kan man drage den hypotese, at fordelene ved en kontinuerlig tilgang kan være uafhængige af den undersøgte behandlingslinje og måske også gælde for andre behandlinger. Udfordringen for klinisk praksis er at bruge stoffer, der tolereres godt og kan fortsættes i længere tid uden afbrydelser," siger Anouk Claessens fra Zuyderlands Medical Center - Sittard-Geleen, Holland, i en pressemeddelelse fra ESMO.

Hun fortæller, at resultaterne overraskede forskerne, som forventede, at en ’ferie’ fra behandlingen ville give bedre livskvalitet. I stedet bekræfter resultaterne de nuværende nationale og internationale retningslinjer, der lyder at, at kemoterapi skal gives kontinuerligt, så længe det er godt tolereret og effektivt.

brystkræft

Del artiklen med dine venner