Kun hver anden brystkræftpatient i hovedstaden bliver opereret til tiden

Færre kræftpakkeforløb overholder de anbefalede forløbstider i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen over tallene fra 4. kvartal i 2018. Tallene bekymrer sundhedsministeren, og Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne om redegørelser.

I Region Hovedstaden er andelen af gennemførte forløb faldet fra 80 til 76 procent og i Region Midtjylland fra 81 til 78 procent. På landsplan blivert 80 procent af kræftpatienterne pakkeforløb gennemført til tiden.

I fohold til brystkræft blev mere end hver tredje forløb - 36 procent - ikke gennemført til tiden i fjerde kvartal sidste år.

Især i Region Hovedstaden står det slemt til. Her blev over halvdelen - 53 procent - af alle patienterne i brystkræftforløb ikke behandlet til tiden. Det er et fald på 20 procent siden sidste kvartal.

"Vi ved, der kan være udsving i de her tal, men jeg er bestemt ikke tilfreds med, at der er så store forskel fra region til region. De her tal understreger behovet for at gennemføre en sundhedsreform, som skal sikre, at patienter i fx Region Hovedstaden kommer lige så hurtigt igennem et kræftforløb, som en patient et andet sted i landet," siger sundhedminister Ellen Trane Nørby (V).

I en pressemeddelelse kalder regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) det for "uacceptabelt".

Ledende overlæge på Brystkirurgisk Afdeling på Herlev Hospital og Rigshospitalet Henrik Flyger beklager meget, at afdelingen ikke kan leve op til forløbstiderne for alle brystkræftpatienter:

"Det er vigtigt for mig at sige, at kortere overskridelser af tidsfrister for operation ikke har konsekvenser for den videre behandling og muligheder for helbredelse, men når det er sagt, så er det naturligvis belastende for den enkelte kvinde at vente på at blive opereret," siger han.

Afdelingen har gennem længere tid arbejdet på at skaffe ekstra operationslejer, så flere kan blive opereret, men det er svært at skaffe både læger og anæstesi- og operationssygeplejersker til at bemande operationsstuerne.

Region Hovedstaden vil sammen med ledelsen på Herlev Hospital og Rigshospitalet arbejde på at udvide kapaciteten ift. både røntgen, ambulatorietider og operationer, og derved sikre at flere brystkræftpatienter bliver udredt og behandlet inden for forløbstiden. Samtidig vil dialogen med de andre brystkirurgiske afdelinger rundt om i landet blive intensiveret, da udfordringen med at rekruttere personale til specialet opleves flere andre steder.

Sophie Hæstorp Andersen vil nu drøfte med sine kolleger i regionsrådet, at der skal sættes et helt konkret politisk mål for, hvordan kræftpakkerne kommer tilbage på sporet.

 


FAKTA: Hvad er et pakkeforløb?

  • Hvis lægen har mistanke om kræft, bliver patienten henvist til undersøgelser og eventuel behandling i et såkaldt pakkeforløb.
  • Forløbet er nøje tilrettelagt ud fra typen af kræft – både hvad angår tid og indhold.
  • Kræftpakkerne blev indført i Danmark i 2008, og der er i dag kræftpakker for 32 forskellige kræftformer. 

Emner: brystkræft

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift