"Jeg vil gerne sige undskyld til de kvinder, der ikke er blevet opereret til tiden. Det er naturligvis en helt uacceptabel situation," siger Beth Lilja.

Kun hver femte brystkræftpatient i Region Sjælland opereres til tiden

Mangel på speciallæger betyder, at Region Sjælland i seneste kvartal har oplevet et kæmpemæssigt dyk i antallet af kvinder med brystkræft, der opereres til tiden.

Sundhedsstyrelsens tal for overholdelse af forløbstider i kræftpakkerne i 3. kvartal 2018 viser, at Region Sjælland har taget et stort dyk, når det gælder brystkræft. Mens 69 procent af kvinder med brystkræft blev opereret til tiden i 2. kvartal 2018, er tallet nede på 22 procent i 3. kvartal.

Beth Lilja, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, kalder det en dybt ulykkelig situation.

"Jeg vil gerne sige undskyld til de kvinder, der ikke er blevet opereret til tiden. Det er naturligvis en helt uacceptabel situation, at vi ikke har kunnet behandle til tiden, og det lever ikke op til vores normale standarder for god kvalitet i behandlingen. Der mangler brystkirurger i Danmark, og desværre har vi haft to brystkirurger, der har fået andet job i år. Det giver udfordringer. Der mangler simpelthen speciallæger til at operere kvinderne," siger Beth Lilja i en pressemeddelelse fra Region Sjælland.

Det er nu lykkedes Sjællands Universitetshospital at skaffe to speciallæge-konsulenter til at hjælpe med brystkræftoperationer.

"Vi har skaffet disse to speciallæger i Sverige, og vi forventer, at yderligere en speciallæge er på vej. Så nu tilbydes alle kvinder operation til tiden enten hos os selv eller i en naboregion. Vi har desværre tidligere heller ikke været gode nok til i tide at tilbyde patienterne operation uden for regionen. Det har vi nu rettet op på," siger Beth Lilja.

Der er dog også andre årsager til, at nogle kvinder ikke bliver opereret for brystkræft indenfor tidsforløbene i kræftpakkerne. Der er kvinder, som først skal gennem ekstra undersøgelser - for eksempel af lymfeknuder - eller har en anden sygdom, som skal behandles først, før de kan tåle operationen. Endelig er der kvinder, der selv vælger at vente med operation af for eksempel private årsager.

I alt 111 kvinder er ikke blevet opereret til tiden i 3. kvartal 2018. Af dem skyldes 78 af forløbene mangel på kapacitet. 42 forløb skyldes, at patientens tilstand ikke har tilladt operation, mens 23 ikke er blevet opereret til tiden efter patientens eget ønske. Når tallet tilsammen giver mere end 111, skyldes det, at der kan være flere samtidige faktorer.

Der overvejes i øjeblikket flere løsninger end de allerede iværksatte, der kan styrke brystkræftkirurgien i Region Sjælland. Forretningsudvalget i Region Sjælland har således også brystkræftkirurgien på dagsorden, når man mødes 17. december.

 

Fakta: Særlige regler om ventetid for kræftpatienter

Der er fastsat særlige regler for maksimale ventetider for hospitalsbehandling af kræftsygdomme. .

Reglerne for maksimale ventetider gælder for næsten alle patienter med kræft. Dog er hudkræft (herunder ikke modermærkekræft) og kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation, ikke omfattet.

Ventetider til behandling

  • 2 uger til forundersøgelse
  • 2 uger til operation
  • 2 uger til medicinsk behandling
  • 2 uger til strålebehandling
  • 2 uger til efterbehandling

 

Emner: brystkræft ventetider rettigheder

Del artiklen med dine venner

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

Medicinsk Tidsskrift

Onkologisk Tidsskrift

Hæmatologisk Tidsskrift

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift