Kombibehandling giver længere tid inden tilbagefald af æggestokkræft

Lægemidlerne Lynparza kombineret med Avastin forbedrer tiden inden tilbagefald (progressionsfri overlevelse) hos patienter med fremskreden æggestokkræft, der er gennemgået standard platinbaseret kemoterapi.

Det viser resultater fra forskning der er blevet præsenteret på kræftkongressen ESMO i Barcelona.

Lynparza er en såkaldt PARP-hæmmer, som virker ved at standse kræftcellernes deling for på den måde at standse væksten af kræften. Og Avastin er et biologisk lægemiddel, der hæmmer dannelsen af nye blodkar, som kræftcellerne skal opbygge for at overleve. Når kræftens blodforsyning på denne måde svinder ind, sultes kræftcellerne, fordi de ikke får de næringsstoffer og den ilt, de skal bruge. Det fører til celledød og hæmmer kræftknudens vækst.

“Undersøgelsen rapporterer den længste progressionsfri overlevelse, vi nogensinde har set (hos denne patientgruppe, red.),” siger hovedforfatteren til studiet, Isabelle Ray-Coquard. Hun er professor ved Centre Leon Bérard, Université Claude Bernard i Frankrig.

Det internationale multicenterstudie inkluderede 806 patienter med stadie III / IV æggestokkræft, og som havde reageret på standard platinbaseret kemoterapi og Avastin. Efter afsluttet førstelinje kemoterapi blev patienter tilfældigt tildelt 2:1 til Lynparza eller uvirksomme kalktabletter, placebo, begge dele kombineret med Avastin. Patienterne blev ikke opdelt efter, om de havde en BRCA-mutation eller ej.

Den ene gruppe modtog Lynparza op til 24 måneder og Avastin i 15 måneder i alt.

Resultatet viste, at:

  • Lynparza sammen med Avastin øger progressionsfri overlevelse hos denne patientgruppe.
  • Median progressionsfri overlevelse var 22,1 måneder i Lynparza-gruppen og 16,6 måneder i placebogruppen.
  • Bivirkninger hos de to grupper var uden signifikant forskel.

Professor Isabelle Ray-Coquard uddyber resultaterne: 

”Patientudvælgelse var ikke begrænset af kirurgisk resultat eller BRCA-mutationsstatus, så deltagere repræsenterer den generelle population af kvinder med fremskreden æggestokkræft. Tidligere undersøgelser af tilbagefald har antydet fordele ved at kombinere antiangiogene stoffer og PARP-hæmmere, og dagens resultater synes at understøtte dette. Derudover øgede Lynparza ikke bivirkninger sammenlignet med placebo.”

Effekten af olaparib var endnu mere udtalt hos de patienter med en BRCA-mutation. Median progression fri overlevelse med Lynparza nåede 37,2 måneder hos patienter med en BRCA-mutation.

Kombinationen bør overvejes som standard vedligeholdelsesbehandling til denne patientgruppe, foreslår seniorforsker Ana Oaknin fra Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), Barcelona. Hun har ikke bidraget til undersøgelsen selv.

”Det vigtigste mål i æggestokkræft er at undgå tilbagefald efter førstelinjeterapi, fordi sandsynligheden for anden helbredelse er ret lav. Kombination af Lynparza og Avastin som vedligeholdelsesbehandling bør blive en ny standardbehandling af patienter med avanceret kræft i æggestokkene.”

Emner: æggestokkræft esmo19

Del artiklen med dine venner