Danske forskere finder markører for prognosen af kvinder med æggestokkræft

ASCO: Hvordan vil det gå en patient med æggestokkræft? Det er danske forskere nu kommet på sporet af.

Niveauet af såkaldte T-celler og NK-celler, som begge er immunforsvarets soldater, kan nemlig bruges til at sige noget om, hvordan det vil gå patienter med æggestokkræft, lyder forskernes konklusionen i et dansk studie, som er blevet præsenteret på en poster på den store kræftkongres ASCO 2019.

I studiet har de danske forskere med Jon Roikjær Henriksen fra Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus i spidsen undersøgt forskellige immunologiske markører og deres relation til prognosen for æggestokkræftpatienter. Forskerne har undersøgt, hvordan det er gået alle de kvinder, som blev diagnosticeret med æggestokkræft i Danmark i 2005, og set på, om kvindernes niveauer af celler i immunsystemet havde betydning for deres overlevelse. 

Studiets resultater viser, at patienter med højt niveau af T-celler eller højt niveau af NK-celler levede længere. Dette var statistisk signifikant, når man tog højde for alle kendte prognostiske faktorer. Men ikke alle celler viste sig at have en prognostisk betydning.

”Det giver et godt billede af, at det ikke er sort-hvidt. Det er desværre ikke sådan, at der er en enkelt markør, som kan forudsige præcist, hvilken behandling patienten skal have, eller hvordan det kommer til at gå hende. Det er nok et sammensurium af forskellige ting, men studiets resultater viser, at det immunologiske billede generelt har stor indflydelse på prognosen, og at NK-cellers rolle ikke må overses,” siger medforfatter på studiet læge, Caroline Brenner Thomsen fra Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus.

Resultaterne viste, at median, samlet overlevelse hos patienter med et højt niveau af tumorinfiltrerende NK-celler var 45 måneder, mod 29 måneder hos patienter med et lavt niveau.

Caroline Brenner Thomsen håber, at resultaterne får betydning for udviklingen af immunterapi mod æggestokkræft og fortæller, at der var mange interesserede ved posterpræsentationen, som hun stod for, fordi Jon Roikjær Henriksen var blevet forhindret. Hun fik blandt andet besøg af en del medicinalfirmaer, som især spurgte til NK-celler, der er et område, der er i hastig udvikling inden for flere diagnosegrupper. Firmaerne gav udtryk for, at de gerne vil samarbejde om udvikling af markører for NK-celler og NK-celleterapi.

Caroline Brenner Thomsen fik ved præsentationen også besøg af en amerikansk læge, som for et par måneder siden havde haft besøg af politikere fra de fem regioner i Danmark vedrørende NK-celleterapi. Den amerikanske læge besøger Danmark til efteråret og vil meget gerne tale med de danske forskere om et samarbejde, fortæller Caroline Brenner Thomsen.

Emner: ASCO19

Del artiklen med dine venner