Rettigheder. Viden. Inspiration

Ny forskning kan ændre behandling for leukæmipatienter

På den netop afholdte kongres for specialister i blodsygdomme, ASH, kom der ny forskning frem, som kan ændre behandlingen i Danmark for patienter med refraktær kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Den nye forskning viser, at lægemidlet Venclyxto (venetoclax) i kombination med et andet lægemiddel, MabThera (rituximab), giver en forbedring i overlevelsen for patienter med refraktær kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) i forhold til standardbehandlingen bendamustin plus MabThera (BR). Umiddelbart ser det ud som om, at der går 18 måneder længere, inden patienterne får tilbagefald, hvis de får den nye kombinationsmedicin, men det er lidt svært at sammenligne de to behandlinger, så resultatet skal tages med forbehold. 

”Det er helt klart det CLL-abstract i år, som kommer til at have størst indflydelse og har potentiale til at ændre behandlingen,” siger Carsten Utoft Niemann, som er ansvarlig for CLL-forskningen på Rigshospitalet.

Den nye forskning har deltagelse af 389 patienter, hvoraf 194 i gruppe 1 fik den nye kombi Venclyxto plus MabThera, mens 195 i gruppe 2 fik standardbehandlingen bendamustin plus MabThera. Patienternes gennemsnitsalder var 64,5 år i gruppe 1 og 66 år i gruppe 2.

Carsten Utoft Niemann påpeger, at en udfordring ved studiet er, at længden af de to behandlinger, der sammenlignes, er forskellig.

”Man giver seks måneders standardbehandling, men man giver 24 måneders venetoclax med seks måneders rituximab. Det er helt klart en udfordring, hvordan vi skal sammenligne effekten af to behandlinger, hvor den ene ligner en vedligeholdelsesbehandling med to års behandling, og den anden er almindelig kemoterapi-regime med seks måneders behandling. Det ser ud til, at man parallelforskyder overlevelsen uden tilbagefald med 18 måneder med venetoclax/rituximab-behandlingen. Det er okay at gøre, hvis det også giver en bedre overlevelse, men det er helt klart en udfordring, hvordan vi skal sammenligne effekten af to behandlinger, hvor den ene ligner en vedligeholdelsesbehandling med to års behandling, og den anden er almindelig kemoterapi-regime med seks måneders behandling,” siger han og tilføjer:

”Det bliver et af de helt store spørgsmål, som myndighederne skal forholde sig til, når de skal vurdere, om venetoclax/rituximab-behandlingen-behandlingen skal godkendes til markedsføring.

”Som en yderligere udfordring ved venetoclax/rituximab-behandlingen peger Carsten Utoft Niemann på, at venetoclax er et dyrt stof, og at man derfor bør være helt sikker på, at det forbedrer overlevelsen og/eller livskvaliteten for patienterne, før man ibrugtager behandlingen.

leukæmi, ASH17, hæmatologi, kronisk lymfatisk leukæmi

Del artiklen med dine venner