Rettigheder. Viden. Inspiration

Flere leukæmipatienter bør have knoglemarvs-transplantation

Flere patienter med akut leukæmi bør tilbydes knoglemarvstransplantation. Sådan lød budskabet på den store kongres for specialister i blodsygdomme, ASH, der netop har været afholdt i Atlanta i USA.

”Det er et gennemgående tema, at vi nok bør tilbyde knoglemarvs-transplantation til flere patienter, end vi gør i dag. Det er en trend inden for flere typer af akut leukæmi, men specielt for patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) bør antallet af knoglemarvs-transplantationer nok skrues op,” siger Jan Maxwell Nørgaard.

Ledende overlæge på Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Jan Maxwell Nørgaard, deltog, og han tager budskabet med sig hjem.

”Det er et gennemgående tema, at vi nok bør tilbyde knoglemarvstransplantation til flere patienter, end vi gør i dag. Det er en trend inden for flere typer af akut leukæmi, men specielt for patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) bør antallet af knoglemarvstransplantationer nok skrues op,” siger Jan Maxwell Nørgaard.

Øges antallet af knoglemarvstransplantationer for mennesker med akut leukæmi, vil det potentielt forbedre patienternes overlevelse.

”Man knoglemarvstransplanterer for at forhindre sygdomstilbagefald, så i yderste konsekvens taler vi om at redde patienternes liv,” siger Jan Maxwell Nørgaard.

I øjeblikket bliver der i Danmark foretaget en knoglemarvstransplantation på omkring 150 voksne patienter med MDS. Jan Maxwell Nørgaard mener, at tallet om fem år sandsynligt kan være oppe på omkring 250.

”Vi transplanterer omkring fem-ti procent af patienter med MDS om året. Det kan meget vel være, at vi i stedet skal transplantere 20 procent,” siger han.

Hvis flere patienter med akut leukæmi skal tilbydes en knoglemarvstransplantation, kræver det, at de to afdelinger i Danmark, som udfører indgrebet, nemlig Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, er gearet til det, påpeger Jan Maxwell Nørgaard.

”Vi skal sørge for, at vores kapacitet i landet er dertil. Så som afdelingsleder vil jeg gå hjem og snakke med mine chefer om, at vi bliver nødt til at dimensionere vores afdeling, så vi kan efterkomme den efterspørgsel, som vil komme – og som vi også har oplevet har været stigende det sidste år,” siger han.

Grunden til, at man ikke knoglemarvstransplanterer flere patienter med akut leukæmi i dag er først og fremmest, at man ofte vurderer, at patienterne er for gamle eller for dårlige til at få foretaget indgrebet. Ifølge Jan Maxwell Nørgaard flytter grænserne sig dog år for år, og nu er der altså international enighed om, at man bør knoglemarvstransplantere flere patienter med akut leukæmi.

 

LÆS MERE:

transplantation, leukæmi, ASH17, hæmatologi, Jan Maxwell Nørgaard, haemaologi

Del artiklen med dine venner