Professor Niels Abildgaard fra Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, er begejstret for de nye resultater, som han mener kan få stor betydning for de danske lægers praksis allerede nu

Antibiotika kan redde myelomatosepatienter fra indlæggelse og død

En af de undersøgelser på årets store, internationale møde for læger med speciale indenfor blodsygdomme, ASH, der kan få stor betydning for den danske behandling af myelomatose, handler om forebyggelse af tidlig død ved hjælp af antibiotika.

Resultaterne fra det såkaldte TEAMM-studie - Tackling Early Morbidity and Mortality in Myeloma - viser, at brug af antibiotikastoffet levofloxacin giver en stor fordel i forhold til både febertilfælde, antal indlæggelseskrævende infektioner og tidlig død (af alle årsager). Det er særdeles lovende resultater, eftersom infektioner er den største årsag til tidlig død hos myelomatosepatienter, fortæller professor Niels Abildgaard fra Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

”Myelomatosepatienter har stor risiko for at dø af infektioner. Det er værst, lige når de får stillet diagnosen, og deres sygdom er særlig aktiv. 15-20 procent af de ældste patienter dør inden for de første tre-seks måneder, og mere end halvdelen dør på grund af infektion. TEAMM-studiets resultater kan få stor betydning for vores praksis allerede nu, uden at komme til at lægge sundhedsvæsnet til last,” siger han.

I studiet indgår 977 patienter, som får enten såkaldtplacebo eller levofloxacin 250 mg gange to dagligt i de første tre måneder efter diagnosen. Patienternes gennemsnitsalder var 67 år.

134 (27 procent) ud af de 488 patienter, der modtog placebo, oplevede rapporteringshændelser (112 febrile episoder, 15 dødsfald, 7 febrile episoder og død) mod 95 (19 procent) ud af de 489 patienter, der modtog levoflaxin (87 febrile episoder; 4 dødsfald; 4 febrile episoder og død).

Ud af i alt 586 infektioner stammede de 329 infektioner fra 214 patienter i placebogruppen og 257 infektioner fra 189 patienter i levofloxacin-gruppen.

Niels Abildgaard glæder sig over studies resultater, som ikke kun er til gavn for patienterne, men også samlet set kan spare samfundet for ressourcer.

”I løbet af de første tre måneder døde 22 patienter i placeboarmen og kun otte i behandlingsarmen. Selvom det ikke er store tal, er der en signifikant forskel – som opnås med en meget lille omkostning. Man undgår ikke kun, at patienterne dør, man skåner dem også for lungebetændelse, indlæggelse med feber osv. Det vil være ressourcebesparende, hvis det implementeres i dansk kontekst, fordi man undgår en masse sygehusaktivitet,” siger han.

Emner: myelomatose Niels Abildgaard ASH17 hæmatologi levofloxacin blodcancer

Del artiklen med dine venner