"Læger har hverken tid eller overskud til at beskæftige sig indgående med kræftpatienternes ernæring. Det er beklageligt, fordi en bedre ernæringstilstand er lig med et bedre kræftforløb, ” siger overlæge Lars Henrik Jensen, onkologisk afdeling på Vejle Sygehus.

Kræftlæger: Vi mangler kompetencer til at forebygge underernæring

Kræftlægerne bør spille en mere aktiv rolle, når det gælder kræftpatienters ernæring. Det mener over halvdelen (52 procent) af de kræftlæger, der har deltaget i en ernæringsundersøgelse for Onkologisk Tidsskrift.

88 procent mener, at kræftpatienter er i særlig risiko for underernæring. 93 procent mener, lægen har ansvaret for den enkelte patients ernæringstilstand. Samtidig erkender 59 procent af de adspurgte, at man på deres afdeling ikke gør nok for at imødegå problemet.

Ifølge undersøgelsen risikerer dårlig ernæringstilstand at blive en bremse for behandlingen.

Blandt kræftlægerne er der bred enighed om, at underernæring er meget udbredt blandt deres egne kræftpatienter. En tredjedel oplever af og til at måtte udskyde medicinsk og /eller kirurgisk behandling pga. kræftpatientens ernæringstilstand.

Mere end halvdelen (55 procent) mener, at manglende kompetencer er en forhindring for, at de kan gøre mere. Alligevel mener 23 ud af 27 adspurgte (85 procent) at lægen bør have ansvaret for igangsættelsen af ernæringsindsatsen. Over halvdelen af lægerne angiver tidsmangel som en forhindring for, at de kan fokusere mere på patienternes ernæringstilstand.

”For mig at se handler det ikke mindst om prioritering af lægetid. I dag er læger pålagt så mange bureaukratiske opgaver, at de må nøjes med at koncentrere sig om den direkte patientbehandling. De har hverken tid eller overskud til at beskæftige sig indgående med kræftpatienternes ernæring. Det er beklageligt, fordi en bedre ernæringstilstand er lig med et bedre kræftforløb, ” siger overlæge Lars Henrik Jensen, onkologisk afdeling på Vejle Sygehus. Lars Henrik Jensen er formand for Dansk Selskab for Kliniske Onkologer, DSKO.

Ernæringsundersøgelsen omfatter i alt 27 kræftlæger. Lægerne har enten besvaret et digitalt eller trykt spørgeskema, eller de er blevet udspurgt i telefoninterviews. Besvarelserne er indsamlet i perioden maj-august. Der er deltagere fra hele landet, men flest fra Region Hovedstaden. Kønsfordelingen blandt de læger, der har deltaget i undersøgelsen, er ca. fifty-fifty. 14 mænd og 13 kvinder.

Lægerne behandler i deres hverdag en lang række kræfttyper bl.a. tyktarmskræft, lungekræft, æggestokkræft, endetarmskræft, hudkræft og Non-Hodgkins lymfom.

 

 

Fakta om Kakeksi 

Kakeksi er alvorlig afmagring eller vægttab med tydelige tegn på nedbrydning af muskelmasse og fedtvæv.

Forhøjede værdier af cytokiner, særligt interferoner og tumor nekrose-faktor, spiller en rolle i de metaboliske ændringer, som opstår.

Primær kakeksi anses for at have sammenhæng med selve kræftsygdommen, og er et dårligt prognostisk tegn uafhængigt af sygdommens omfang og grad.

Sekundær kakeksi er derimod forårsaget af komplikationer til sygdommen eller dennes behandling.

- Kilde: Sundhed.dk

 

Emner: ernæringstilstand Lars Henrik Jensen kakesi dethelemenneske

Del artiklen med dine venner