Rettigheder. Viden. Inspiration


”Vi må desværre konstatere, at det overordnet kun er patienter med høj uddannelse, der har haft gavn af de seneste års fremskridt inden for behandlingen af akut leukæmi. Vi ved ikke, hvorfor det er sådan, så det vil vi gerne undersøge nærmere,” siger læge ph.d. Lene Sofie Granfeldt Østgaard.

Kun højtuddannede leukæmipatienter har gavn af behandlingsfremskridt

Siden år 2000 er overlevelsen markant forbedret for patienter med akut leukæmi. Men kun for patienter med høj uddannelse. Det skriver Kræftens Bekæmpelse.

Bl.a. får højtuddannede patienter dobbelt så ofte en stamcelletransplantation som patienter med lavere uddannelsesniveau, viser ny forskning fra Aarhus Universitetshospital, offentliggjort i tidsskriftet Journal of Clinical Oncology.

Undersøgelsen viser, at den forbedrede overlevelse først og fremmest gælder højtuddannede patienter.

”Vi må desværre konstatere, at det overordnet kun er patienter med høj uddannelse, der har haft gavn af de seneste års fremskridt inden for behandlingen af akut leukæmi. Vi ved ikke, hvorfor det er sådan, så det vil vi gerne undersøge nærmere,” siger læge ph.d. Lene Sofie Granfeldt Østgaard til Kræftens Bekæmpelse. Hun arbejder på Aarhus Universitetshospital og er førsteforfatter på undersøgelsen.

Knap 3.000 patienter med akut leukæmi har deltaget i undersøgelsen, og af dem har godt halvdelen modtaget intensiv kemoterapi som den første behandling mod deres sygdom.

Undersøgelsen viser, at blandt de patienter, der får intensiv kemoterapi, og som er under 60 år, klarer de højtuddannede sig markant bedre. For dem er femårsoverlevelsen steget fra 39 pct. til 58 pct. i perioden 2000-2014. For patienter med kort og mellemlang uddannelse er femårsoverlevelsen uændret mellem 30 og 40 pct.

Efter behandling med intensiv kemoterapi kan nogle patienter erklæres sygdomsfri. Andre har så stor risiko for tilbagefald af kræft, at de kan have gavn af en stamcelletransplantation med stamceller fra en donor. Undersøgelsen viser, at transplantation gennemføres dobbelt så ofte for de højtuddannede som for patienter med mellemlang eller kort uddannelse, når man tager hensyn til alder og køn.

Lene Sofie Granfeldt Østgaard fremhæver, at stamcelletransplantation er en langvarig og hård behandling, som medfører tæt kontrol og behandling - i mange tilfælde resten af livet.

”Det kræver sygdomsindsigt og menneskelige ressourcer at tage forebyggende medicin med kraftige bivirkninger, samt at man kan reagere på signaler som høj feber og blødninger. Mange har symptomer og bivirkninger, og en del dør af komplikationer efter en stamcelletransplantation, så det her handler ikke om, at den nu skal være et tilbud til alle. Vi skal stadig finde de rigtige – dem, der kan tåle den og har gavn af den, men vi skal også blive bedre til at hjælpe patienterne, så det ikke skal handle om, at man skal være i stand til at tage en høj uddannelse for at få en stamcelletransplantation,” siger hun.

akut leukæmi, højtuddannede, stamcellebehandling, hæmatologi

Del artiklen med dine venner