Rettigheder. Viden. Inspiration

Indkomst og alder påvirker kræftpatienters tilbud om palliativ behandling

En ung kræftpatient med en lang uddannelse og høj indkomst har markant større chance for at få lindrende behandling i sin sidste levetid end en ældre kræftpatient med en kort uddannelse og lavere indkomst.

Det viser et registerstudie, der er baseret på knap 40.000 danskere, som er døde af kræft i perioden 2010-2012.

Det er første gang, at den sociale ulighed i palliation i Danmark dokumenteres. Ifølge studiet, som er publiceret i Journal of Palliative Medicine, får næsten halvdelen af de kræftpatienter, der tjener mest, specialiseret palliativ behandling frem mod døden. Blandt de kræftpatienter, der tjener mindst, får kun en tredjedel en palliativ indsats.

Når det handler om kræftpatienters uddannelse, viser studiet, at hver tredje kræftpatient med grundskole som den højeste uddannelse får adgang til professionel palliation. Derimod får næsten halvdelen af alle med en mellemlang og lang videregående uddannelse lindrende behandling.

Studiet viser også, at der er forskel mellem ældre og yngre kræftpatienter. Næsten to tredjedele af de yngste kræftramte mellem 18 og 39 år får specialiseret palliation hen mod døden. I gruppen over 80 år får kun en fjerdedel specialiseret lindring inden døden.

Forskningen er støttet af Kræftens Bekæmpelse, der har palliation som et af organisationens politiske fokusområder. Kræftens Bekæmpelse har blandt andet foreslået en national plan, der skal sikre kvaliteten i den kommunale palliative behandling, samt indførslen af ensartede retningslinjer og mål for den lindrende behandling.

 

ulighed

Del artiklen med dine venner