Immunterapi giver gode resultater mod blærekræft

Det viser de nyeste resultater fra et forsøg med Keytrud til blærekræftpatienter, der er blevet præsenteret på kræftkongressen ESMO 2017 i Madrid.
Blærekræft er normalt meget dødelig, når den spreder sig.
"Pembrolizumab er det første middel, der forbedrer overlevelsen sammenlignet med kemoterapi som andenlinjebehandling. Ikke alle patienter nyder godt af behandlingen, men en stor del af de patienter, der gør, har god effekt, selv efter over et år," siger undersøgelsesforsker dr. Ronald de Wit fra Erasmus University Medical Center i Rotterdam, Holland.
Ca. 20 procent af patienterne reagerer godt og langvarigt på behandlingen, og de har færre alvorlige bivirkninger sammenlignet med, hvis de fik kemoterapi.
De nye data understreger foreløbige resultater, der blev offentliggjort tidligere i år.
I undersøgelsen viste en opfølgning efter 22,5 måneder en ca. tre måneders overlevelsesfordel hos patienter behandlet med pembrolizumab sammenlignet med dem, der modtog kemoterapi.
Det svarer til en 30 procent længere overlevelse.
"Nogle patienter nyder også fordel af kemoterapi som andenlinje behandling, men disse reaktioner har tendens til at være kortvarige, siger de Wit.
Bivirkninger forhindrer også typisk langvarig behandling af kemo - 90 pct. af får bivirkninger, mens  pembrolizumab tolereres bedre - her får 62 pct. bivirkninger.
Hertil kommer, at patienter, som fik pembrolizumab, havde bedre livskvalitet.
De Wit mener, at pembrolizumab bør være standard som andenliniebehandling - dvs. efter at patienten i første omgang har fået kemo.
Pembrolizumab er godkendt til sygdommen i USA, men endnu ikke i Europa.
I løbet af de seneste par år har der vist sig helt nye behandlingsmuligheder og en stadig strøm af positive data indenfor blærekræft. Flere af dem mangler endnu tilladelse af Medicinrådet til at komme i brug i Danmark.Emner: ESMO17 blærekræft Keytruda

Del artiklen med dine venner