Kvinder med modermærkekræft overlever længere tid efter immunterapi end mænd

ESMO: Et dansk registerstudie finder, at køn er en signifikant faktor for behandlingseffekt blandt danske patienter med modermærkekræft, som er i immunterapeutisk behandling. Kvinder har både længere tid, hvor sygdommen ikke forværres (øget progressionsfri overlevelse) og øget samlet overlevelse. 

Det viser et dansk studie, der bliver præsenteret på ESMO 2022, og som udgør et fuldt datasæt med patienter med modermærkekræft, som har spredt sig, og som er behandlet med førstelinje immunterapi mellem 2011 og 2021 i Danmark. 1.461 patienter, 573 kvinder og 888 mænd, er med.

Analyserne viser køn som en signifikant faktor, hvad behandlingseffekt angår. Det er også tilfældet, når der er korrigeret for kliniske og prognostiske faktorer: Kvinderne opnåede 16 procent øget progressionfri overlevelse ved en median follow-up på 51 måneder, kvinderne havde også en femårsoverlevelse på 46 procent mod mændenes 38 procent.

”Indtil videre er vi ret langt fra at snakke om at differentiere behandlingen mellem kønnene. Det nationale projekt skal afgøre, om vi overser noget. Jeg tror såmænd godt, at der kan være forskel på effekten af immunterapi mellem kønnene,” har studiets førsteforfatter, Søren Kjær Petersen fra Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, tidligere udtalt til Onkologisk Tidsskrift.

Tidligere metaanalyser har ifølge studiets forfattere haft mere modstridende konklusioner, når det kommer til forskellen på effekten af immunterapi hos mænd og kvinder.

Emner: modermærkekræft

Del artiklen med dine venner