"Neoadjuverende immunterapi til patienter med dMMR tyk-og endetarmskræft er meget lovende og kan på sigt føre til, at flere vil kunne undgå adjuverende kemoterapi og måske på længere sigt helt undgå operation,” siger Camilla Qvortrup.

Immunterapi-cocktail før operation får kræften til at forsvinde hos visse tarmkræftpatienter

ESMO: En enkelt dosis af immunterapien Yervoy (ipilimumab) og to doser Opdivo (nivolumab) kort tid inden operation giver hurtigt komplet tumorsvind hos 67 procent af visse patienter med tyktarmskræft - nemlig de patienter, som har såkaldt defekt mismatch repair (dMMR). Det er imponerende resultater, som kan blive en mulig fremtidig behandlingsstrategi, mener overlæge Camilla Qvortrup.

Ca. 10-15 procent af tarmkræftpatienterne har defekt mismatch repair (MMR) system og dermed manglende evne til at reparere visse typer af fejl i DNA. Dette resulterer i kræft med mange mutationer.

I forsøget blev patienterne opereret allerede fem uger efter første dosis immunterapi.

"Det er imponerende, at to ud af tre opnår komplet tumorsvind så hurtigt efter behandlingsstart. Neoadjuverende (betyder, at det gives forud for operation, red.) immunterapi til patienter med dMMR tyk-og endetarmskræft er meget lovende og kan på sigt føre til, at flere vil kunne undgå adjuverende (gives efter operation for at forebygge tilbagefald, red.) kemoterapi og måske på længere sigt helt undgå operation,” siger Camilla Qvortrup, der er overlæge på Onkologisk Klinik ved Rigshospitalet.

Resultaterne stammer fra NICHE-2-studiet, som netop er blevet præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2022.

Neoadjuverende immunterapi er vejen frem

I september 2021 anbefalede Medicinrådet immunterapien Keytruda (pembrolizumab) som førstelinjebehandling af metastatisk tarmkræft med dMMR, men ved ikke-metastatiske tilfælde er standardbehandlingen operation efterfulgt af kemoterapi. Udfordringen ved dMMR-tumorer er, at de er mindre følsomme over for kemoterapi end normalt hvorfor man i flere år har undersøgt alternative behandlingsmuligheder.

I NICHE-2 har man undersøgt neoadjuverende immunterapi til patienter med tyktarmkræft, som har lokale metastaser, og som kan opereres væk. Forgængeren til studiet, NICHE, var det første, som viste, at man med netop den behandling kunne opnå flotte responsrater, og NICHE-2 bekræfter resultaterne i en større patientgruppe.

”Resultaterne taler for, at neoadjuverende immunterapi er vejen frem til disse patienter, men der er stadig masser af forskning, der skal udføres. Vi mangler svar på, hvor lang tid behandlingen skal gives, og om det er nødvendigt med en kombination af immunterapier, eller om vi kan nøjes med et enkelt stof. Derudover skal vi blive bedre til at vurdere, om patienten har komplet tumorsvind, så vi ved, hvornår vi kan undlade at operere,” siger Camilla Qvortrup.

Kort eller lang behandling

Spørgsmålet om behandlingsvarighed kompliceres af, at der er afprøvet forskellige behandlingsstrategier med stor succes. I NICHE-studierne har man forsøgt sig med få doser og kort tid fra første dosis til operation, men i et andet fase II-studie, som blev præsenteret på den amerikanske kræftkongres ASCO 2022 og udgivet i New England Journal of Medicine, gav man immunterapien dostarlimab hver tredje uge over en periode på seks måneder.

Undersøgelsen inkluderede 12 patienter, hvoraf kræften forsvandt hos samtlige – der var ingen synlig eller målbar rest af tumorceller, hvilket betød, at de kunne undgå operation. Patienterne havde dog det til fælles, at tumorerne sad i endetarmen, hvor det er lettere at vurdere behandlingsrespons. Det er sværere hos patientgruppen, som indgik i NICHE-studierne, da deres tumorer sad i tyktarmen.

Det er derfor stadig uvist, om den korte eller den lange behandling er mest effektiv, og om visse patienter er bedre kandidater til den ene eller den anden behandling, men ifølge Camilla Qvortrup viser NICHE-2-resultaterne, at den korte neoadjuverende behandling formentlig er tilstrækkelig for en stor andel af patienterne.

Ukontrollerede forsøg

I Danmark er der netop igangsat to nationale studier, RESET-C og RESET-R, hvor man vil afprøve neoadjuverende immunterapi til henholdsvis tyktarmskræft (C) og endetarmskræft (R). Behandlingsstrategien minder om den i NICHE-studierne: I tyktarmsstudiet gives to doser enkeltstof-immunterapi, og i endetarmsstudiet gives to forskellige immunterapier.

Fælles for RESET- og NICHE-studierne er, at de ikke indeholder kontrolgrupper, som kan sammenligne med, og det vil, uanset udfaldet, komplicere en eventuel godkendelsesproces.

”Udfordringen bliver at få behandlingen godkendt. Det kræver normalt lodtrækningsforsøg, men det er svært, når vi har at gøre med en sjælden sygdom. Fase II-studierne har vist så god effekt af behandlingen, at man må diskutere, hvad der kræves af evidens, for at behandlingen kan tages i brug,” siger Camilla Qvortrup.

 

Emner: tarmkræft esmo22

Del artiklen med dine venner