Rettigheder. Viden. Inspiration

Chancen for at overleve leukæmi bedst for højtuddannede

Patienter med akut myeloid leukæmi, som har en højere uddannelse får næsten dobbelt så ofte stamcelletransplantation og har derved en markant bedre overlevelse.

Og siden år 2000 har alle forbedringer for akut myeloid leukæmi-patienters overlevelse og helbredelse kun gavnet højere uddannede.

Det viser et dansk studie, der er offentliggjort på den europæiske hæmatologi-kongres i Madrid.

Ingen større undersøgelse har tidligere set på sammenhængen mellem uddannelse eller indkomstniveau og kliniske prognostiske markører, behandling og resultat hos patienter med akut myeloid leukæmi (AML).

Baseret på tal fra Danmarks Statistik med kliniske data fra National Leukemia Register gennemførte forskerne en landsdækkende kohorteundersøgelse med AML-patienter over 25 år, der blev diagnosticeret i Danmark fra 2000-2014 med opfølgning indtil februar 2016.

Resultaterne viste at der ikke var nogen nævneværdig sammenhæng mellem indkomst og behandling eller overlevelse, men til gengæld markante forskelle i behandlingen baseret på uddannelsesniveau.

Af de 2.992 patienter havde 45 procent gennemført en uddannelse på lavt niveau, 38 procent en medium uddannelse og 17,3 procent en videregående uddannelse.

Patienter med videregående uddannelse havde tendens til at være yngre mænd.

Patienter under 60, der fik intensiv behandling, havde en markant højere 1-års overlevelse hvis de havde en høj uddannelse (65,2%) i forhold til medium (59,2%) og lavtuddannede (57,7%).

Højtuddannede AML-patienter var også næsten dobbelt så tilbøjelige til at få allogen transplantation efter første komplette remission (sygdommen er på et passivt stadie) sammenlignet med lavtuddannede patienter (16,3% mod 8,7%).

Kun højtuddannede patienters overlevelse blev forbedret med tiden.

I forhold til år 2000 er højtuddannedes overlevelse forbedret med 22 procent, mens lavtuddannedes overlevelseschance nærmest er forværret - med tre procent. Mellemuddannedes overlevelse har ikke rykket sig i de mellemliggende år.

Forskerne påpeger, at denne ulighed øger overlevelsesgabet mellem uddannelsesgrupperne. I årene fra 2000-2004 havde højtuddannede kun en 28 procent højere overlevelseschance. I år 2014 havde de højtuddannede en dobbelt så høj overlevelse.

Hos ældre patienter havde lavtuddannede mindre chance for intensiv kemoterapi (30% mod 48%) i forhold til højtuddannede, men det påvirkede dog ikke hverken deres overlevelse eller komplette remission negativt.

Forskerne konkluderer at uddannelse i Danmark, trods fri og ensartet sundhedspleje, påvirker mulighederne for allogen stamcelletransplantation og har stor indflydelse på overlevelse hos yngre AML-patienter.

Desuden har overlevelsesforbedringer siden år 2000 kun været til gavn for veluddannede patienter.

Om allogen stamcelletransplantation (allogen HSCT)

Ved en allogen stamcelletransplantation modtager man bloddannende stamceller fra et andet menneske og hermed også et nyt immunforsvar, der kan bekæmpe leukæmien.

hæmatologiske kræftformer, hæmatologi

Del artiklen med dine venner