93 procent af alle nye hudkræfttilfælde findes blandt personer over 60 år, og 62 procent blandt personer over 75 år. Foto: Wikimedia Commons

Afventen kan være en god strategi ved ældres hudkræft

Ved overfladisk eller småknudret, men asymptomatisk basalcellekræft hos ældre patienter, kan det i en del tilfælde være fornuftigt at se tiden an, før man sætter en behandling i gang.

Det tyder en hollandsk undersøgelse, som netop er publiceret i tidsskriftet JAMA Dermatology, på. 

Forskere tilknyttet Radboud University Medical Center, Nijmegen, har undersøgt 280 basaliomer (den mest almindelige form for hudkræft i Danmark, som begynder som en lille knude eller skællende plet, der kan blive til sår) hos i alt 89 patienter og fundet, at de asymptomatiske og overfladiske basaliomer vokser langsomt. Derfor når de frem til, at en strategi med regelmæssig overvågning af basaliomet vil være en god løsning ved ældre, svækkede patienter. 

Hvert år får omkring 2.000 danskere konstateret almindelig hudkræft, og forekomsten er stigende. Særligt i den ældre del af befolkningen, som ikke er vokset op med effektiv solbeskyttelse, og som har været unge og voksne i perioder, hvor solbadning har været populært. En rapport fra Cancerregisteret gjorde i 2018 op, at 93 procent af alle nye hudkræfttilfælde findes blandt personer over 60 år, og 62 procent blandt personer over 75 år. 

Ramme om samarbejde

Den stigende forekomst af hudkræft blandt ældre er også blevet bemærket af en gruppe hudlæger fra Bispebjerg Hospital, Aalborg Universitet og Privathospitalet Mølholm, som i 2020 etablerede Videncenter for Hudkræft. Videncenteret danner ramme om et samarbejde, hvor lægerne vil udvikle nye metoder til forebyggelse, diagnosticering og behandling, og centerets leder, professor ved Københavns Universitet og overlæge på Bispebjerg Hospital, Merete Hædersdal, fortalte i forbindelse med etableringen af centeret, at udviklingen kalder på nye behandlingsstrategier.

”Vi har flere skrøbelige gamle samt demente gamle mennesker, som vanskeligt kan modtage standardbehandling, og derfor må tilbydes ’skræddersyede behandlingsforløb,’ siger hun.

Ikke en dødelig sygdom

Det hollandske forskningsresultat er godt i tråd med den observation. Basalcellekræft er ikke en dødelig sygdom. Kun knap halvdelen af basaliomerne vokser, og i en del tilfælde sker det langsomt, tyder studiet på. Forskerne har observeret 89 patienter med basalcellekræft i 4-15 måneder. Den observerede gruppe bestod af lige dele mænd og kvinder i alderen 73-88 år med en medianalder på 83, og alle havde valgt at afstå fra behandling uafhængigt at studiet. De ældres begrundelse for at vælge monitorering frem for behandling af deres hudkræft varierede og var eksempelvis prioritering af anden sygdom, svær svækkelse, eller at de forventede begrænset levetid. 

Observationerne fandt sted fra januar 2018 til november 2020, og i løbet af denne periode voksede 47 procent af basaliomerne. Forskerne fandt samtidig, at væksten i høj grad hang sammen med, hvilken subtype af basaliom, der var tale om, mens placeringen eller størrelsen på basaliomet ved studiets start ikke spillede en rolle. Mere specifikt viste det sig, at såkaldte infiltrative eller mikronodulære basaliomer voksede med omkring 4,46 millimeter om året, mens såkaldte nodulære og overfladiske basaliomer voksede med 1,06 mm om året. 

Fordele og ulemper

Undervejs i studiet valgte visse patienter at modtage behandling af hudkræften, og i de fleste tilfælde skyldtes det enten basaliomets vækst eller at de omstændigheder, der havde fået dem til at vælge behandling fra, i mellemtiden var blevet løst. På den baggrund konkluderer forskerne, at opmærksom monitorering kan være en passende strategi til ældre patienter med asymptomatisk nodulær eller overfladisk basalcellekræft, som har en begrænset forventet levetid. 

Monitoreringen skal ske regelmæssigt med løbende evaluering af fordele og ulemper ved behandling i forhold til patientens aktuelle tilstand for at vurdere, om det fortsat er en passende strategi, skriver forskerne i JAMA Dermatology. 

  

 

Emner: hudkræft

Del artiklen med dine venner