”Det står soleklart, at patienter i den situation bør tilbydes behandlingen,” siger en tilfreds Andreas Røder.

Medicinrådet kommer med fire anbefalinger om ny kræftmedicin

Medicinrådet har holdt møde tirsdag og onsdag og kommer med fire anbefalinger om ny medicin.

Anbefaling af middel mod prostatakræft

Medicinrådet anbefaler det anti-androgene lægemiddel Nuqeba (darolutamid) sammen med androgen deprivationsterapi (ADT) mod non-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.

Darolutamid-behandlingen er blevet vurderet af Medicinrådets fagudvalg til den næsthøjeste merværdi – moderat merværdi - sammenlignet med standardbehandlingen til denne patientgruppe. Vurderingen baserer sig især på resultater fra fase III-studiet ARAMIS.    

Sammen med Erleada (apalutamid), et andet nyere anti-androgen præparat anbefalet af rådet i januar 2021, indgår Nuqeba nu i værktøjskassen mod prostatakræft med hastigt stigende PSA-tal og dermed i høj risiko for metastaser. 

Medicinrådet havde i 2019 ellers afvist de nye anti-androgene præparater på grund af manglende dokumentation for effekt på overlevelse, men ovenpå nye data, bl.a. fremlagt på ASCO2020, har rådet nu godkendt både darolutamid og apalutamid. 

”Udviklingen er i rekordfart indenfor prostatacancer, og det er utroligt glædeligt,” skriver Andreas Røder i en e-mail til Propatienters søstersite Onkologisk Tidsskrift. Han er professor og leder af Copenhagen Prostate Cancer Center ved Rigshospitalet.

”Vi er meget glade for, at Medicinrådet har vurderet den tilgængelige evidens på området og vurderet, at behandlingen er til gavn for patienter. De nyeste resultater (fremlagt på ASCO-GU-kongressen i foråret 2021, red.) bekræfter, at alle tre studier, der har undersøgt disse tredjegenerations-anti-androgener mod nmCRPC (apalutamid, darolutamid, enzalutamid), har vist forlænget overlevelse for patienterne sammenlignet mod placebo.”

”Det står derfor soleklart, at patienter i den situation bør tilbydes behandlingen,” skriver Andreas Røder. 

Der kan ikke aktuelt siges noget om fordele og ulemper ved valg af det enkelte lægemiddel fremfor et andet, og derfor venter klinikerne spændt på en udbudsproces, der vil være afgørende for, hvilket af de nye anti-androgener, som bliver standard i den kliniske hverdag, fortæller Andreas Røder.

Uanset hvilket præparat, der ender ud på toppen i udbudsprocessen, så kalder det på en ny form for overvågning af patienterne. 

”Det er vigtigt, at urologer bliver særligt opmærksomme på at intensivere overvågningen af patienter i kastrationsbehandling uden tidligere metastaser, men som har begyndende PSA-stigning,” skriver han i e-mailen.

Tidligere har denne patientgruppe ikke været fulgt tæt af den behandlende urolog. Og der er steder i Danmark, hvor denne patientgruppe følges hos deres praktiserende læge, fortæller Andreas Røder.

”Man må nu betvivle, om det er en god idé, da vi skal sikre rettidig omhu i opfølgning og behandling af patienter med kastrationsresistent prostatacancer. Der er tale om en specialistbehandling, som ikke kan varetages af praktiserende læger.” 

Han uddyber:

”De relevante skanninger, CT-skanning af thorax og abdomen samt knogleskintigrafi, skal bestilles når PSA-stigningstakten bliver mindre end 10 måneder. Er skanningerne normale, kan behandlingen iværksættes.”

Læs anbefalingen her

Anbefaling af middel mod lungekræft

Entrectinib til førstelinjebehandling af uhelbredelig ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft.

Medicinrådet anbefaler entrectinib som mulig førstelinjebehandling af patienter med uhelbredelig ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft, fordi Medicinrådet finder det sandsynligt, at entrectinib er lige så godt som crizotinib. Det er det lægemiddel, patienterne bliver behandlet med i dag.

Medicinrådet har vurderet, at entrectinib og crizotinib foreløbigt kan betragtes som ligestillede, og anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Grundet det sparsomme datagrundlag vil Medicinrådet dog senest efter 3 år undersøge, om der er kommet nye data, og på den baggrund tage stilling til, om anbefalingen skal revurderes.

Læs anbefalingen her

Anbefalier ikke middel mod kræfttumorer

Entrectinib til behandling af NTRK-fusion-positiv kræft.

Medicinrådet anbefaler ikke entrectinib til behandling af patienter med NTRK-fusion-positiv kræft, fordi udgifterne til behandlingen er for høje i forhold til den påviste effekt. Datagrundlaget er meget sparsomt og ikke godt nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlet. På den baggrund finder Medicinrådet, at omkostningerne forbundet med at indføre entrectinib som standardbehandling er for høje.

Læs anbefalingen her

Anbefaling af middel mod lungekræft

Lorlatinib til behandling af uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft.

Medicinrådet anbefaler lorlatinib som andenlinjebehandling til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft og Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK)-translokation (også kaldet ALK-positive).
På baggrund af den nye pris vurderer Medicinrådet, at omkostningerne ved behandlingen er rimelige, når man sammenligner med andre lægemidler, der bruges til patientgruppen.

Medicinrådet gør opmærksom på, at datagrundlaget for effekten af behandlingen med lorlatinib er sparsomt.

Medicinrådet ønsker, at der bliver indsamlet mere viden om lægemidlet, og opfordrer klinikere til at indsamle data om effekt og bivirkninger. Medicinrådet vil efter 2 år undersøge, om der er indsamlet data, og vil på den baggrund tage stilling til, om anbefalingen skal revurderes.

Medicinrådet anbefaler lorlatinib som tredjelinjebehandling til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft, som er ALK-positive og har fået behandling med crizotinib og en anden ALK-tyrosin kinase inhibitor. Medicinrådet forventer, at det drejer sig om meget få patienter.

Læs anbefalingen her

Lægemiddelrekommandationer

Medicinrådert kommer også med behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af væksthormon hos børn og voksne, version 1.3

Læs mere her.

Del artiklen med dine venner