”Med denne undersøgelse er vi forud på viden om den test, der nu bliver udrullet gradvist i Danmark,” siger Marianne Waldstrøm.

Ny screening for forstadier til livmoderhalskræft er en succes

En ny type HPV-test - og screeningsmetode, som er ved at blive implementeret i Danmark, gør det muligt fremadrettet at opdage flere tilfælde af forstadier til livmoderhalskræft.

Det viser resultaterne fra en ny undersøgelse, der har evalueret effekten af den nye HPV-test og -screeningsmetode, der siden januar i år er blevet tilbudt danske kvinder. Den nye metode vil  gradvist blive indført som et tilbud til kvinder i alderen 30-59 år. Ligesom det er tilfældet ved den ældre screeningsmetode, får kvinderne med den nye metode taget en celleprøve fra livmoderhalsen, men måden celleprøven bliver analyseret i laboratoriet adskiller sig fra den ældre metode. Med den nye metode testes der nemlig også for HPV i cellerne. 

Forskerne bag studiet har fulgt ca. 40.000 kvinder, der har deltaget i en pilotundersøgelse forud for den nationale indførelse af den nye screeningsmetode. Pilotstudiet blev gennemført på Sygehus Lillebælt. Resultaterne fra studiet viser, at for hver 1.000 kvinder, der bliver screenet, finder den nye metode syv kvinder mere, end det var tilfældet med den ældre metode, som enten har de sværeste celleforandringer (stadiet før livmoderhalskræft red.) eller egentlig livmoderhalskræft.

”Den nye metode betyder, at vi nu opdager flere tilfælde af svære celleforandringer, inden de bliver til kræft. Kvinder med svære celleforandringer kan behandles med en keglesnitoperation. Hvis celleforandringerne ikke var blevet opdaget, kunne de have udviklet sig til livmoderhalskræft, hvilket som regel kræver en langt mere omfattende behandling med stor risiko for senfølger,” siger Louise T. Thomsen i en nyhed på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Louise T. Thomsen er forsker ved Afdeling for Virus, Livsstil og Gener i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og medforfatter til studiet, som netop er publiceret i tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia.   

Antal henvisninger følges

Ved både den nye og den hidtidige screeningsmetode er der nogle kvinder, som efter screeningen bliver henvist til en gynækolog for at få lavet kikkertundersøgelse med vævsprøver fra livmoderhalsen. Pilotstudiet viser, at for hver 1.000 kvinder, der bliver screenet, er der 44 flere, som bliver henvist til en sådan undersøgelse med den nye metode i forhold til den hidtidige.   

”En kikkertundersøgelse af livmoderhalsen er i sig selv et relativt lille indgreb, men man bør alligevel undgå unødige henvisninger, da det kan gøre kvinderne unødigt bekymrede og kan føre til unødigt ressourcebrug i sundhedsvæsenet. Der kan også være en risiko for, at man kommer til at overbehandle lettere celleforandringer, som uden behandling ville være gået i sig selv igen,” siger Marianne Waldstrøm, ledende overlæge ved Klinisk Patologi på Sygehus Lillebælt, til Kræftens Bekæmpelse. 

Antallet af henvisninger med den nye HPV-baserede screeningsmetode er derfor noget af det, som forskerne vil følge tæt i kommende studier. I forbindelse med den nationale indførelse af HPV screening i Danmark, der startede i januar i år, har man besluttet at bruge en lidt anderledes henvisningsalgoritme end i pilotstudiet. Derfor forventer forskerne, at antallet af ekstra henvisninger i det nye screeningsprogram formentlig vil være lidt lavere end i pilotstudiet. Dette vil blive monitoreret tæt i forbindelse med den nationale indførelse af metoden.   

Bedre tilbud til kvinderne

Blandt forskerne bag den nye undersøgelse er der glæde over de nye resultater, som giver solid viden om gevinsterne ved det nye tilbud.

”Med denne undersøgelse er vi forud på viden om den test, der nu bliver udrullet gradvist i Danmark. Og vi bidrager med nationale resultater, som er specifikke og relevante for netop danske forhold. Det er en stor glæde, når forskningen på denne måde kan være med til at sikre bedre tilbud, som kan have stor betydning for forebyggelse af kræft og i sidste ende redde liv,” siger Marianne Waldstrøm.

 

 

Fakta om metoderne

For kvinderne er de to screeningsmetoder ens, men forskellen ligger i den måde celleprøverne bliver analyseret i laboratoriet. 

  • Den hidtidige screeningsmetode: Her undersøger man cellerne fra livmoderhalsen i et mikroskop, for at se, om der er forandringer, der kan være tegn på kræft. Svaret afgør, om kvinden skal henvises til yderligere undersøgelser hos en gynækolog. Hvis der er tegn på lette celleforandringer laver man efterfølgende en HPV test for at hjælpe med at afklare, om kvinden skal henvises til nærmere undersøgelser. 
  • Den nye metode: Her undersøger man først cellerne fra livmoderhalsen for, om de er positive for virusset HPV. Der findes mere end 100 forskellige typer HPV, hvoraf HPV16 og HPV18 står for ca. 70 pct. af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Hvis undersøgelsen for HPV er negativ, gør man ikke mere. 

    Kilde: Kræftens Bekæmpelse

 

Emner: hpv-test

Del artiklen med dine venner