Ny generation af immunterapier sætter dagsorden inden for knoglemarvskræft

Behandlingen af knoglemarvskræft (myelomatose) er på vej væk fra de intensive behandlinger med kemoterapi. I dag er det den næste generation af immunterapier, der trækker de største overskrifter, også på den videnskabelige kongres ASH.

Lægemidler som bispecifikke antistoffer, CAR-T-celleterapi og antistof-toxinkonjugater er nøgleordene nu.

Det er en rigtig glædelig udvikling, konstaterer Torben Plesner, professor ved hæmatologisk afdeling på Vejle Sygehus. Den næste generation af immunterapier har generelt høje responsrater og er i reglen veltolererede – også af de ældre patienter, der jo som bekendt udgør det primære patientgrundlag inden for myelomatose. 

Et af de nye behandlingsprincipper, der især trækker opmærksomhed, er de bispecifikke antistoffer. Det er antistoffer, som binder til dels et antigen på kræftcellerne og dels et antigen på immuncellerne, typisk T-cellerne. Antistoffet får herved aktiveret de celledræbende T-celler og bragt disse i berøring med kræftcellerne, som de så går til angreb på. Udvikling og afprøvning af bispecifikke antistoffer er længst fremme inden for lymfom-sygdomme, men det nye behandlingsprincip begynder også at kaste lovende data af sig på myelomatose-området. Det afspejlede sig i det videnskabelige program på ASH 2020, hvor resultater fra en række tidlige studier af bispecifikke antistoffer i myelomatose blev programsat.

”De bispecifikke antistoffer repræsenterer en ny immunterapi-æra. I lymfomer ser det rigtig lovende ud, og inden for myelomatose ser vi også gode takter. Det er et princip, jeg har stor tiltro til. Og som jeg forudser kommer til at udkonkurrere CAR-T i en række hæmatologiske sygdomme på sigt,” siger Torben Plesner.

Aktuelt deltager Vejle Sygehus og Rigshospitalet i afprøvning af bispecifikke antistoffer til myelomatose. Vejle har inkluderet fem patienter. Det ser lovende ud, siger Torben Plesner, og han forventer, at vi vil se de første resultater på ASH 2021.

Daratumumab er stadig i spotlyset

Ikke en hæmatologisk kongres uden et væld af studier og nye opdateringer på lægemidlet Darzalex (daratumumab). Her er ASH 2020 ingen undtagelse. En hurtig søgning i det videnskabelige program viste, at daratumumab gav 134 hits. Der er, ifølge Torben Plesner, flere interessante abstracts på daratumumab, men det er især langtidsdata på det potente antistof, der fanger hans interesse.

”Det er vigtigt at få bekræftet, om de fantastiske data, vi har set i de store fase III-studier, også holder ved, når vi følger patienterne over flere år,” siger han.

På ASH i år bliver der rapporteret fireårsresultater fra det store MAIA-studie. I studiet fik to grupper patienter henholdsvis daratumumab, Revlimid (lenalidomid) og dexamethason (DRd), mens en kontrolgruppe fik Revlimid og dexamethason alene. Patienterne bestod af myelomatose-patienter, som ikke kunne transplanteres, og som ikke havde fået behandling. 

”Patienterne i MAIA er skrøbelige med en medianalder på 73 år. Populationen er repræsentativ i forhold til de patienter, vi ser til daglig – og fortæller os altså, hvad vi kan gøre af forskel for de patienter, der træder ind af døren hos os. Det er glædeligt og meget imponerende at se, at behandlingseffekten varer, og mere end 60 procent af patienterne er progressionsfrie (uden forværring, red.) efter fire år. Det er fantastiske data,” siger Torben Plesner. 

Antistof koblet med toxin

Et andet stof, der trækker hits i det videnskabelige program, er antistoffet BLENREP (belantamab-mafodotin-blmf). Det er et antistof, der er konjugeret med et giftstof. Det binder sig til antigenet BCMA på myelomcellerne, hvorefter giftstoffet frigives og slår myelomcellerne ihjel. Tidligere i år blev det konjugerede antistof godkendt til markedsføring i både USA og Europa.

I Vejle har man søgt om mulighed for at behandle udvalgte patienter med belantamab-mafodotin og har for nuværende 12 patienter i behandling med stoffet. Torben Plesner kalder behandlingen ”formidabel”.

Emner: myelomatose knoglemarvskræft

Del artiklen med dine venner