Kombibehandling giver længere overlevelse ved modermærkekræft

Flere end halvdelen af patienterne med modermærkekræft i stadie III var i live og uden tilbagefald efter fem år i behandling med lægemidlerne Tafinlar (dabrafenib) plus Mekinist (trametinib).

Det viser et studie baseret på  870 patienter og den længste opfølgningsperiode blandt patienter med BRAF-muteret modermærkekræft i medicinsk behandling efter kirurgisk fjernelse af tumorer.

I gruppen af patienterne i behandling var det 52 procent og i placebogruppen 36 procent, der opnåede en langsigtet og tilbagefaldsfri overlevelse. Det sidste stemmer overens med de typiske overlevelsesrater uden tilbagefald blandt patienter med stadie-III modermærkekræft.

Behandling med Tafinlar + Mekinist reducerede risikoen for tilbagefald eller død med 49 procent sammenlignet med snydemedicin, placebo.

Andelen af patienter, som i opfølgningsperioden levede uden metastaser, var 65 procent med dabrafenib plus trametinib og 54 procent med placebo. Der blev ikke påvist nogen forskel mellem grupperne i forekomsten eller sværhedsgraden af alvorlige bivirkninger.

Der er mere end 285.000 nydiagnosticerede patienter med modermærkekræft (stadie 0-IV) om året verden over, hvoraf cirka halvdelen har BRAF-mutationer. Genetisk tests kan vise, hvorvidt en tumor har en BRAF-mutation. En måde at vurdere modermærkekræftstadiet er blandt andet ved at se på metastasespredningen. I stadie III har tumoren spredt sig til de regionale lymfeknuder med en højere risiko for tilbagefald eller metastaser.

Emner: melanom modermærkekræft

Del artiklen med dine venner