Imponerende mange reagerer på vaccine mod modermærkekræft

Patienter med progressiv modermærkekræft med metastaser, som får førstelinjebehandling med lægemidlet Opdivo (nivolumab) plus en eksperimentel vaccine udviklet på Center for Cancer Immun Terapi på Herlev Hospital, opnår en samlet responsrate (ORR) på 79 procent.

Det viser resultater fra et ikke-randomiseret fase I/II-studie, der blev præsenteret på en mini oral-session om modermærkekræft og andre former for hudkræft ved årets virtuelle ESMO-kongres.

En responsrate på 79 procent er en væsentlig højere, end den patientgruppe normalt opnår på standardbehandlingen med nivolumab som monoterapi.

"Responsraten for nivolumab som monoterapi til patienter med ubehandlet metastatisk melanom er mellem 40 og 45 procent, så at vi i studiet ser en samlet responsrate på 79 procent, er virkelig flot. Vaccinestrategien lader til at være meget lovende," siger Julie Westerlin Kjeldsen, læge ved CCIT-DK og studiets førsteforfatter.

IDO/PD-L1 peptid-vaccinen er en såkaldt immunmodulerende vaccine, som booster specifikke T celler. Disse celler er i stand til at genkende kræftceller og immunsupprimerende celler og slå dem ihjel. 

En potentiel vaccinekandidat

Studiet inkluderede 30 modermærkekræftpatienter med  stadie IV-sygdom. De blev behandlet med max 15-vaccine doser. Nivolumab blev givet hver anden uge. Behandlingen fortsatte indtil utålelig giftighed eller forværring. 45 procent af patienterne havde opnået komplet respons, og 34 procent opnåede delvist respons. Dette var en signifikant bedre responsrate sammenlignet med en kontrolgruppe.

"Aktuelt findes der ingen vacciner til metastatisk melanom, så det vil være en stor fordel, hvis vi begynder at se en positiv udvikling på det område. Ikke mindst fordi, at vaccinerne har meget milde bivirkninger sammenlignet med for eksempel checkpoint-inhibitorerne. Vores fund skal selvfølgelig verificeres i et større randomiseret setup," siger Julie Westerlin Kjeldsen.

Hun tilføjer: "Kan vi dokumentere, at vaccine-kombinationen giver lige så høje responsrater i et randomiseret setup, så forestiller jeg mig, at det også vil være interessant at teste behandlingen i andre patientgrupper." 

Ikke flere bivirkninger ved kombi

Bortset fra lokale reaktioner omkring injektionsstedet, gav vaccinen ikke yderligere bivirkninger ud over dem, der er forbundet med nivolumab. De lokale reaktioner  var forårsaget af hjælpestoffet montanid, vaccinen blev givet sammen med. De var forudsigelige og kunne håndteres.

"Når vi kombinerer to behandlinger, vil vi normalt se markant flere bivirkninger. Vacciner har den fordel, at de generelt har en mild bivirkningsprofil. Og det ser vi også i dette studie: De bivirkninger patienterne fik, svarede til, at vi havde behandlet dem med nivolumab alene."

Spinoutfirmaet IO Biotech har patenteret vaccinen. Der arbejdes henimod at få kombinationsbehandlingen undersøgt i et større randomiseret studie.

Emner: modermærkekræft

Del artiklen med dine venner