For begge køn ses den største stigning i et-årsoverlevelsen for lungekræft fra 32 procent til 51 procent blandt mænd og fra 36 procent til 60 procent blandt kvinder.

Flere danske kræftpatienter lever fem år efter diagnose

De nye tal er analyseret og fremlagt i en rapport fra Sundhedsdatastyrelsen, der udkommer hvert år med en opdatering på kræftoverlevelsen i Danmark.

De nye tal bekræfter en tendens, som har været siden perioden 2004-2006.

For patienter diagnosticeret i 2016-2018 var den samlede et-årige overlevelse for alle kræftformer (undtagen hudkræft men med modermærkekræft) på 82 procent for mænd og 83 procent for kvinder. Når man sammenligner med 2013 til 2015, er det en stigning på henholdsvis to og en procentpoint. 

Den fem-årige overlevelse for alle kræftformer (undtagen hudkræft, men med modermærkekræft) var henholdsvis 66 procent for mænd og 68 procent for kvinder i 2016-2018. Det er en stigning på en procentpoint i forhold til 2013-2015.

Især lungekræft har rykket sig

Analysen viser samtidig, at det især er overlevelsen for lungekræftpatienter, der har rykket sig siden 2004-2006.

For begge køn ses den største stigning i et-årsoverlevelsen for lungekræft fra 32 procent til 51 procent blandt mænd og fra 36 procent til 60 procent blandt kvinder.

Derudover viser analysen:

  • en stor stigning hos mænd i et-årsoverlevelsen for tumorer i hjerne- og centralnervesystemet. Her er det sket en ændring fra 71 procent i 2004-2006 til 86 procent i 2016-2018.
  • at den største stigning i absolutte procentpoint i fem-årsoverlevelsen ses for mænds vedkommende for tyktarmskræft med en stigning på 17 procentpoint – fra 54 procent til 71 procent.
  • For kvinders vedkommende ses den største stigning i fem-årsoverlevelsen for kræftformerne tyktarms-, endetarms- og lungekræft alle med stigning på 15 procentpoint. 
  • Overlevelsen for testikelkræft har ligget forholdsvis konstant på et højt niveau.

Målrettede behandlinger har rykket overlevelsen

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside udtaler Mef Nilbert, forskningschef i Kræftens Bekæmpelse, at det er imponerende forbedringer.  

”Disse fremskridt skyldes ikke kun en ting. De skyldes den samlede effekt af større opmærksomhed på symptomer, mere raffinerede diagnosemetoder, tværfaglige samarbejder, bedre kirurgi og flere nye behandlingsstrategier som målrettede biologiske medikamenter og immunterapi,” siger hun. 

Store stigninger i overlevelsen er også sket for mænd med tyktarmskræft. Og for kvinders vedkommende drejer det sig om tyktarms-, endetarms- og lungekræft. 

Som Mef Nilbert ser det, handler det nu om at overføre læringer fra disse områder til områder, hvor det ikke går så godt.  

”Det gælder for eksempel æggestokkekræft, hvor udviklingen i fem-årsoverlevelse ikke rigtigt stiger,” siger Mef Nilbert. 

”Forbedringer af kræftoverlevelsen kræver en tværfaglig indsats, hvor vi bl.a. bliver bedre til at diagnosticere helt ned på molekylært niveau med henblik på behandling med præcisionsmedicin,” siger Mef Nilbert, der også fremhæver, at tidligere indsat lindrende behandling faktisk kan forlænge livet for patienterne.

Del artiklen med dine venner