”Der er ikke to kræftpatienter, der er ens, og det er derfor vigtigt at gå i dialog med den enkelte patient om risiko ved at udskyde behandling kontra risiko ved at få COVID-19," siger Lotte Engell-Nørregård.

Kræftlæger arbejder for at sikre deres patienter mod coronavirus

Kræftpatienter er i særlig risiko for at få en alvorlig infektion, hvis de bliver smittet med COVID-19, vurderer Sundhedsstyrelsen. Det samme vurderer onkologerne, og derfor arbejder de nu med at sikre deres patienter, skriver deres videnskabelige selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO).

Vi har kontaktet formand for DSKO, Lotte Engell-Nørregård, som også er overlæge på Afdeling for Kræftbehandling på Herlev Hospital, og fået hende til at uddybe.

”Vi er ret bekymrede for vores patienter. Vi ved endnu ikke så meget om, hvordan Covid-19 påvirker personer, der i forvejen kæmper med en kræftsygdom, men vi ved, at kræftpatienter generelt er sårbare overfor infektioner, og det er de sandsynligvis også i denne sammenhæng,” siger hun.

Kroniske sygdomme og kemoterapi øger risiko for alvorlig infektion

Personer med kræft er generelt i højere risiko for at få en alvorlig infektion, bl.a. fordi folk, der får kræft, ofte er oppe i alderen og i forvejen har flere kroniske sygdomme. Det gør dem mindre modstandsdygtige overfor en virusinfektion.

Hvis de samtidig behandles med kemoterapi, vil de være yderligere svækkede, da kemoterapi ikke kun slår kræften ned, men også rammer immunsystemet. Det gør, at man er i større risiko for at få en alvorlig infektion helt generelt, hvis man behandles med kemoterapi.

Onkologerne i DSKO’s bestyrelse har snakket om, hvad de enkelte afdelinger gør og kan gøre for at hjælpe deres patienter mest muligt, fortæller Lotte Engell-Nørregård. 

”Helt generelt prøver vi at skærme patienterne fra smitterisiko bl.a. ved at have så få i venteværelset som muligt og så få pårørende med til konsultationer som muligt. I nogle tilfælde kan det dog være en idé at få pårørende til at hente medicin, også man på den måde skærmer patienterne fra smittefare.” 

”Vi har ligesådan indført konsultationer over telefon eller computer, så også lægerne skærmes. Hvis lægerne bliver syge, kan det have betydning for patienterne,” siger hun.

Risiko ved kræftbehandling og Covid-19 diskuteres

Onkologerne taler ligesådan med deres patienter om, hvad der er af risici ved at få en behandling, hvis man også får COVID-19. 

”Der er ikke to kræftpatienter, der er ens, og det er derfor vigtigt at gå i dialog med den enkelte patient om risiko ved at udskyde behandling kontra risiko ved at få COVID-19. Vi skal afstemme forventninger. Hvis patienten er i gang med en behandling, der kan kurere kræften, mener vi, at behandlingen er vigtig og så vidt muligt bør fortsætte,” siger Lotte Engell-Nørregård.

Da der stadig er meget lidt data og forskning, som giver indblik i, hvor meget mere kræftpatienter er udsatte end andre, hvis de bliver smittet med COVID-19, så er det svært at være helt konkret om den øgede risiko ved den enkelte behandling og for den enkelte patient, hvis man skulle få COVID-19, i forhold til hvis man ikke bliver behandlet.

”Det er en helt ny situation, vi står i, og så må vi tale med patienten om det så godt, som vi nu kan. Nogle patienter er meget bange for at blive smittet, og andre er mere afslappede. Det må vi tage med, når vi snakker med patienten om, hvad der er det rigtige at gøre,” siger Lotte Engell-Nørregård.

Emner: corona

Del artiklen med dine venner